Werkgevers en het MKB van Zaanstad maakten gisteren kennis met het innovatieve concept van Flextensie. Tijdens de bijeenkomst in de Raadzaal van het stadhuis presenteerden de partners van deze social deal hun visie op een inclusieve arbeidsmarkt voor de regio.

Wethouder Dennis Straat lichtte de ambitie van de gemeente op dit gebied toe, zijnde 5000 banen erbij in 2020. Hiermee reikt de ambitie van de gemeente verder dan wat er in het sociaal akkoord staat, vulde Hans Kamps (oud-voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen) aan. De nieuwe participatiewet noopt werkgevers op een andere manier te kijken naar mensen met een (lange) afstand tot de arbeidsmarkt. Voor bemiddelaars en uitzendbureaus geldt bijvoorbeeld dat ze hun kandidaten moeten presenteren vanuit hun kracht, en dus verder kijken dan naar wat mensen niet kunnen.

Een dergelijke visie op de arbeidsparticipatie is onderdeel van de aanpak van Flextensie, aldus oprichter Suzanne de Visser. In de twee jaar dat Flextensie in Den Haag actief is, was 20% al duurzaam uitgestroomd. Dit zijn mensen wiens concurrentiepositie op de arbeidsmarkt door langdurige werkloosheid dermate verslechterd is, dat ze zelf de kansen op reïntegratie klein achten. Gebrek aan recente werkervaring speelt hen hierbij parten. De tijdelijke inzet vanuit Flextensie, maakt dat de kandidaten weer actuele ervaringen op hun CV kunnen plaatsen, wat de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.

Het nut van een sociale interventie zoals Flextensie werd ook benadrukt in de ervaring van Anuschka, een van de kandidaten van Flextensie. Zij schreef gemiddeld zo’n 20 sollicitatiebrieven in de week, en heeft nu eindelijk door flexwerken via Flextensie zicht op duurzame uitstroom naar arbeid.

Ook opdrachtgevers kwamen aan het woord. Start People werkt sinds januari 2015 met kandidaten van Flextensie. Stacey Kallenbach, sr. Unit Manager, heeft in korte tijd goede ervaringen opgedaan met Flextensie: “Het is laagdrempelig, werkt snel en voor ons is Flextensie een zeer welkome manier van werven van kandidaten.”

Sadik Harchaoui, Chef de Mission van Society Impact eindigde met een toelichting op de totstandkoming van de social impact financiering van de Rabobank aan Flextensie. Deze financiering is een manier waarop sociaal ondernemers (werk)kapitaal ontvangen om maatschappelijke impact te realiseren. De social deal van Flextensie is een van de vele projecten waar Society Impact op het gebied van arbeidsparticipatie aan werkt.