Op 10 februari 2015 sloten Rabobank Rotterdam en Flextensie een social impact financiering in de vorm van een leenovereenkomst rondom arbeidsparticipatie van langdurig werklozen. Society Impact heeft als matchmaker deze ‘social deal’ begeleid. Flextensie heeft een innovatieve methodiek ontwikkeld die het voor gemeenten mogelijk maakt uitkeringsgerechtigden in te zetten op flexwerk. De bank ziet de potentie van Flextensie en haar aanpak en stelt werkkapitaal aan deze sociaal ondernemer beschikbaar, met commitment van gemeenten waar Flextensie aan de slag gaat. De eerste social impact financiering is al een feit: de pilot van Flextensie in Zaanstad is op deze wijze gefinancierd.

Flextensie ondersteunt gemeenten bij het benutten van de kansen die de flexmarkt biedt om mensen met een bijstandsuitkering werkervaring op te laten doen. Door op tijdelijke opdrachten aan de slag te gaan, bouwen deze uitkeringsgerechtigden aan contacten, een netwerk en werkervaring. Dat zijn cruciale schakels in de zoektocht naar een baan en uitstroom uit de bijstand. Voor ondernemers betekent inzet van Flextensie dat zij tegen een eerlijk tarief en zonder complexe administratieve procedures kansen kunnen bieden aan langdurig werklozen.

Society Impact is een ondernemend platform waarin sociaal ondernemers, banken, vermogensfondsen en overheden gezamenlijk maatschappelijk urgente vraagstukken aanpakken op het terrein van leefbaarheid, arbeidsparticipatie, zorg (care en cure), integratie en onderwijs. Dit doet Society Impact door innovatieve financieringsarrangementen te ontwikkelen (zoals impact financieringen, social impact bonds) voor ondernemers in en voor de publieke zaak. Society Impact werkt aan de totstandkoming van zogenoemde ‘social deals’ om meer impact te realiseren in het sociale domein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van Ommeren (www.flextensie.nl) of Suzanne Ijsselmuiden (Society Impact).