Nagenoeg elke gemeente heeft er mee te maken: social return. Hoe er invulling aan wordt gegeven, met welke maatschappelijke partners en doelgroep, dat is aan de gemeenten zelf. Voorop moet staan dat de doelgroep – doorgaans (kwetsbare) mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt- erbij gebaat zijn. Maar is dat ook zo in de praktijk? Society Impact heeft dit onderzocht middels een kwalitatieve studie verricht door Rosanne Kamer. In deze nieuwe publicatie staan de bevindingen beschreven. We leggen bloot dat SROI niet altijd wordt ingezet met het welzijn van de doelgroep als leidraad, en dat het goedbedoelde instrument zorgwekkende onbedoelde gevolgen heeft.

Download hier Onbedoeld maar goedbedoeld