Society Impact is mede-initiatiefnemer en ontwikkelaar van Schuldenlab070 en SchuldenlabNL. Beide initiatieven zijn door VNG in de spotlights gezet. Zo verscheen een item over de labs in de special ‘Samen Organiseren’ (zie bijlage). Dit magazine is verschenen naar aanleiding van het VNG Realisatie congres ‘Back to the Future’ dat op 28 maart jl. plaatsvond in De Fabrique, te Utrecht. Op dit evenement verzorgden Society Impact en gemeente Den Haag samen een presentatie over Schuldenlab070 en SchuldenlabNL.

Gemeenten en private organisaties willen slimmer en beter worden in het voorkomen van schulden. Om mensen een positief toekomstperspectief te bieden. Om de neerwaartse spiraal die schulden veroorzaken te doorbreken. Om maatschappelijke kosten te beperken. In Nederland wordt volop geëxperimenteerd in de ontwikkeling van aanpakken die effectiever, duurzamer en goedkoper zijn. Een voorbeeld van een succesvolle lokale proeftuin is Schuldenlab070. In de VNG-workshop hebben Sadik Harchaoui (chef de mission Society Impact) en Serge Urlings (plaatsvervangend directeur inkomen, participatie en voorzieningen gemeente Den Haag) de ervaringen en successen gedeeld die in Den Haag zijn opgedaan met Schuldenlab070 onder het motto ‘it takes a city to solve debt’. Tijdens de workshop is concreet gemaakt welke kansen innovatieve publieke-private samenwerking biedt voor effectieve schulden- en armoedeaanpak. Zo heeft deze vernieuwende vorm van samenwerking successen opgeleverd zoals het Jongeren Perspectief Fonds, Sociaal Hospitaal, Collectief Schuldregelen en de FiKks app. Verschillende potentiële gamechangers zijn in ontwikkeling, zoals Zonder Schulden Detentie In & Uit, Financieel Slim Afstuderen en Huisvesting voor Kwetsbare Huishoudens.  Tijdens de workshop zijn gemeenten ook geïnformeerd over het in oprichting zijnde SchuldenlabNL. SchuldenlabNL wordt een actiegericht platform waarin private en publieke partijen samenwerken met gemeenten aan het opschalen van effectieve en lokaal beproefde projecten die kwetsbare burgers schuldenzorgvrij maken. Dit platform is nodig om te voorkomen dat iedereen afzonderlijk het wiel blijft uitvinden, maximaal rendement uit geïnvesteerde (innovatie)middelen te halen en méér impact te maken bij het bestrijden van armoede en schulden.

Lees het artikel uit de VNG Special “Samen organiseren” hier