OLDSTARS: NAAR EEN DUURZAAM FINANCIERINGSMODE

Op dinsdag 13 maart kwamen belangrijke stakeholders van OldStars op uitnodiging van Society Impact bijeen om mogelijkheden voor alternatieve financiering van dit initiatief te verkennen. OldStars is opgezet door het Nationaal Ouderenfonds, de Eredivisie en de KNVB, en heeft als doel ouderen laagdrempelig te laten sporten volgens het ‘walking football’ principe. Naast het plezier dat deelnemers hebben in het voetbal zou de interventie ook kunnen leiden tot verbetering van de fysieke en mentale gezondheid van deelnemers en daarmee eventueel tot kosten besparingen bij gemeenten en/of verzekeraars. Op de bijeenkomst bespraken we of en op welke manier dit zou kunnen leiden tot financiering door middel van een Sport Impact Bond.

Een Sport Impact Bond is een financieringsvorm waarbij private investeerders sportinitiatieven financieren die sociale en economische winst genereren. Indien de van tevoren afgesproken impact wordt gerealiseerd, inclusief de verwachte (directe) kostenbesparingen, betaalt de partij bij wie de baten zijn gevallen (meestal gemeente of verzekeraar) de investeerder terug met een rendement. Tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat de partijen een gedeelde urgentie voelen om OldStars door te zetten en blijvend in te zetten op de groei van het aantal teams en deelnemers. Momenteel gaan we richting 300 voetbalclubs in Nederland die betrokken zijn bij het project. Daarnaast zijn er meerdere BVO’s die een team hebben. Een redelijk aantal, maar stelt voorzitter van KNVB  Michael van Praag, gezien het grote maatschappelijke belang zouden veel meer clubs betrokken moeten zijn.

Als illustratie van een onderzoek naar de maatschappelijke baten van een ander voetbalinitiatief: EuroFit, presenteerde VUmc onderzoeker Femke van Nassau een onderzoek naar de  gezondheidsbaten die deze interventie oplevert, met name door het te realiseren gewichtsverlies van mensen met overwicht . Hoewel dit Eurofit niet een op een vergelijkbaar is met OldStars, bood dit een interessant inzicht in het meten van kostenbesparingen. De eerste resultaten van dit onderzoek worden begin deze zomer verwacht.

De komende weken is het zaak met de betrokken partijen de intentie tot het vormen van een Sport Impact Bond verder uit te werken en daarmee de samenstelling van de Sport Impact Bond in kaart te brengen.

Wenst u verder op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen, of heeft u naar aanleiding van dit verslag of de bijeenkomst nog vragen? Neemt u dan contact op met Imre Vellenga van Society Impact via imre@societyimpact.nl of 070 24 00 820