Society Impact maakte samen met Ecorys een maatschappelijke effecten analyse voor GO!.
GO! staat voor Gezond Onderweg en is een initiatief dat kinderen en jongeren (0-19 jaar) met overgewicht en obesitas helpt om gezonder te leven. Zij krijgen twee jaar lang begeleiding van een kindergezondheidscoach. Die werkt samen met alle betrokken zorgverleners in de wijk, zoals de huisarts of kinderarts. Ook kan de coach extra hulp inschakelen van bijvoorbeeld een diëtiste of psycholoog. Zo proberen zij kinderen in brede zin te helpen, om een beter effect te behalen.

In het rapport zijn de maatschappelijke effecten van de aanpak conform GO! in kaart gebracht en waar mogelijk in geldtermen uitgedrukt. De analyse volgt de aanpak zoals voorgeschreven voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hiertoe is de GO! aanpak vergeleken met de reguliere aanpak van obesitas onder kinderen. De effectiviteit van GO! is bepaald op basis van de tussentijdse resultaten (na twee jaar) van de eerste pilot.

Rapport Maatschappelijke effecten van Gezond Onderweg_GO