Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen. Maar hoe komen we voorbij de mooie woorden? En tegen welke (operationele) vragen en (inhoudelijke) dilemma’s loop je aan? Om het gesprek hierover binnen en tussen gemeenten te faciliteren, schreef Rienk Janssens van de VNG het essay ‘Tijdig en doordacht’. In dit artikel gaat hij in op de waarde van preventie en illustratieve voorbeelden daarvan, alsook de prijs en mogelijke perverse effecten van preventie.

Lees het hele artikel op de site van VNG