• Dit evenement is voorbij.

Op dinsdag 30 mei 2017 organiseert gemeente Den Haag een expertmeeting over het Jongeren Perspectief Fonds. Deze bijeenkomst is specifiek bedoelt voor en met specialisten van verschillende gemeenten.

In Den Haag lopen circa 18.000 jongeren risico op problematische schulden. Als een jongere eenmaal schulden heeft, bedragen deze gemiddeld € 11.000,-. Deze jongeren hebben zelden toegang tot een regulier schuldhulptraject vanwege aard en hoogte van hun inkomen. Door stress en een gebrek aan alternatieven hebben deze jongeren weinig ruimte in hun hoofd om te werken aan duurzame oplossingen. Ze raken als het ware verlamd door de schuldenproblematiek en nemen precies de verkeerde beslissingen. De opleiding wordt niet afgemaakt, werk raakt uit zicht en er ontstaat een vicieuze cirkel. Wordt de schuldenproblematiek niet aangepakt, dan neemt het toekomstperspectief van deze jongeren zienderogen af. Niet alleen beroerd voor de jongeren zelf, het leidt ook tot kapitaalvernietiging en brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Vandaag investeren in deze jongeren, levert morgen financieel gezondere volwassenen af voor de samenleving.
Klinkt het bekend? De uitdagingen in Den Haag staan niet op zichzelf. Vrijwel elke gemeente kampt met jonge bewoners in problematischUitgelichte afbeelding verwijderene schulden. Om deze jongeren perspectief te bieden en om maatschappelijke kosten terug te dringen, werken op verschillende plekken in Nederland publieke en private partijen samen en worden pilots getest. Dit proces kan versneld worden als betrokken partijen vanuit een gedeelde ambitie hun kennis en expertise met elkaar delen.

Schuldenlab070 en de Jongerenperspectief aanpak

In de zomer van 2016 is het Schuldenlab070 opgericht, op initiatief van de gemeente en Society Impact. In het Schuldenlab070 werken bijna 20 publieke en private partijen gezamenlijk aan nieuwe oplossingen en innovatieve aanpakken op het gebied van schulden en armoede in Den Haag. Zoals de Jongeren Perspectief (JP)-aanpak en het Jongeren Perspectief Fonds (JPF).
De JP-aanpak is een uniek traject, waarin een trajectcoach samen met de jongere diens problemen in de verschillende leefgebieden, zoals wonen, sociale relaties, psychische maar ook lichamelijke gezondheid, verslavingen, werk/scholing en dagbesteding, inventariseert, aanpakt en stabiliseert. Ook wordt de schuldensituatie van elke jongere in kaart gebracht. De schuldeiser wordt een saneringsvoorstel geboden in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. De doorlooptijd is snel en de terugbetaling van (een deel van) de schuld gegarandeerd!

Per jongere wordt bepaald op welke manier en binnen welke termijn de jongere de restschuld terugbetaalt. Afhankelijk van hun belastbaarheid, werken de jongeren direct aan hun perspectief voor opleiding en werk en lopen zij een maatschappelijke stage. Dit alles wordt opgenomen in een persoonlijk perspectiefplan. De eerste resultaten van de pilot JPF tonen een succesvolle interventie.

Een kijkje in de Haagse keuken

Veel gemeenten hebben aangegeven interesse te hebben in de JP-aanpak en het JPF, en wij delen onze ervaringen en inzichten graag. Deze middag nemen wij u langs de aanpak en resultaten van de JPF pilot. Ook krijgt u inzicht in de ambitie en opzet van Schuldenlab070 en in verschillende financieringsinstrumenten voor innovatie in schuldhulpverlening. Uiteraard laten we ruime tijd voor vragen en onderlinge kennisuitwisseling.

Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u aanwezig zijn bij deze expertmeeting? Meldt u dan aan via info@schuldenlab070.nl o.v.v. ‘expertmeeting JPF’. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De meeting vindt plaats in het Mercure Hotel, Spui 180, Den Haag.

Evenement details

Details

Date:
30 mei 2017
Time:
14:00 - 16:00

Organisator

Marieke van der Zanden
Phone:
06 52314511
Email:
Website:
www.schuldenlab070.nl

Locatie

Mercurehotel
Spui 180, Den Haaag,
+ Google Maps