• Dit evenement is voorbij.

Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel bij een ongeval van ouderen. Jaarlijks zijn er meer dan één miljoen valincidenten. Dit aantal stijgt ook de komende jaren. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de valincidenten letsel als gevolg heeft, waaronder minder ernstig letsel, maar ook heup- en andere fracturen. Naast korte termijn gevolgen, leidt een val ook tot langdurige afname in het lichamelijk functioneren en minder sociale participatie van ouderen.

De maatschappelijke kosten van een val zijn hoog. Er worden directe medische kosten gemaakt (bijvoorbeeld spoedeisende hulp), maar ook kosten om ouderen thuis te ondersteunen (bijvoorbeeld vanuit de WMO, het PGB of door mantelzorgers). Daarnaast wordt een beroep gedaan op verpleging of (para)medici. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat bepaalde interventies vallen substantieel kunnen voorkomen. Deze interventies leveren een bijdrage aan de kwaliteit van leven van ouderen én besparen op zorgkosten. Omdat de baten van de preventieve interventies echter in verschillende domeinen vallen (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, ziekenhuizen) blijkt het lastig om deze projecten of programma’s aan de voorkant te financieren. Het vinden van duurzame financiering is voor innovatieve zorgondernemers die valincidenten willen voorkomen, dan ook een struikelblok.

Met het financieringsinstrument van de Health Impact Bond (HIB) is een doorbraak te realiseren. Bij een HIB financiert een private partij de interventie vooraf tegen een afgesproken resultaat c.q. prestatie. Wanneer de interventie succesvol is, is er niet alleen sprake van gezondheidswinst en positieve impact op het leven van ouderen, maar ook van kostenbesparingen. Uit deze kostenbesparingen kunnen de doorgaans publieke partijen bij wie de baten vallen, de investering van de private partij met een rendement uitbetalen.

Op verschillende plekken in Nederland wordt op dit moment door vele publieke en private partijen de haalbaarheid van een HIB Valpreventie onderzocht. Kern van deze zoektocht is te komen tot een investeerbare maatschappelijke businesscase als fundament voor een HIB. Dit proces kan versneld worden als alle betrokken partijen vanuit een gedeelde ambitie hun kennis en expertise met elkaar delen.

Op 30 maart a.s. organiseert Society Impact mede op verzoek van het ministerie van VWS een kennis- en alliantiebijeenkomst met als thema Valpreventie. De bijeenkomst vindt plaats van 13-17 uur in Utrecht.

Bent u betrokken bij dit thema, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Wij hebben nog enkele plaatsen beschikbaar. Stuurt u een mail met uw naam, functie en organisatie naar info@societyimpact.nl o.v.v. ‘HIB Valpreventie’. De locatiedetails volgen na aanmelding.

 

Evenement details

Details

Date:
30 maart 2017
Time:
13:00 - 17:00