De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is dé prijs die vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn in Nederland op weg helpt. Alle kanshebbers helpen we aan waardevolle tips en contacten met potentiële financiers. De winnaar krijgt maar liefst € 75.000 om het idee uit te voeren. De prijs is een initiatief van ZonMw en VSBfonds. Heb je een vernieuwend zorg-en-welzijnsidee om beter aan te sluiten bij de vragen en behoeften van oudere migranten? Stuur je idee dan uiterlijk 26 april 2016 om 14.00 uur in.

De Nationale Zorgvernieuwingsprijs heeft Sadik Harchaoui, chef de mission van Society Impact, gevraagd wat hij de belangrijkste punten van aandacht zijn als het gaat om zorg voor oudere migranten. Zijn antwoord:

‘Je wint de discussie niet met alleen softe argumenten’

‘Wat er beter kan in de zorg voor oudere migranten? Praktisch alles. De kansen liggen voor het oprapen.’ Aldus Sadik Harchaoui, adviseur van overheden en instellingen over multiculturaliteit. Welke tips heeft hij?

Probleem niet urgent genoeg ‘Ik zeg het gewoon heel hard. We vinden het als samenleving geen bijster urgent probleem dat oudere migranten een gezondheidsachterstand hebben. Het leeft niet. Niet zoals andere dossiers waar we ons in de zorg in vastbijten.’ Toch is er volgens Harchaoui alle reden om meer oog te hebben voor oudere migranten. ‘Kijk naar de cijfers over depressie en over eenzaamheid. Kijk naar dementie die nog steeds te laat wordt erkend. Zo kan ik nog wel even doorgaan.’

Geen specifiek beleid meer
Er zijn tal van oorzaken waardoor die scheefgroei is ontstaan. Harchaoui: ‘We hebben in ons land destijds besloten om geen doelgroepenbeleid meer te volgen. Het moet allemaal generiek zijn. Daar betalen allochtone ouderen nu in zekere zin de prijs voor. De zorg voor hen vraagt namelijk om maatwerk en om specifieke interventies en benaderingen. Die lopen ze nu mis.’

Zorg gezien als integratievraagstuk
Ook wordt volgens Harchaoui de zorg benaderd als een integratiedossier. ‘Je moet de Nederlandse taal goed beheersen. Punt. En omdat je die niet goed beheerst, worden er verkeerde diagnoses gesteld. Daar zit natuurlijk wel wat in. Maar nog altijd is toegang tot tijdige en kwalitatieve zorg een mensenrecht waar het gaat om fundamentele waarden van mensen. Natuurlijk moeten mensen goed integreren, maar dat laat onverlet dat we als samenleving staan voor goede zorg voor íedereen.’

Inspirerende ideeën nodig 
Harchaoui hoopt dat de Nationale Zorgvernieuwingsprijs de aandacht voor gezondheid en welzijn van oudere migranten helpt aanwakkeren. ‘Ik hoop dat de ideeën zo inspirerend zijn dat mensen denken: waarom hebben we dit niet eerder gedaan? Dit moeten we overnemen.’ Welke tips zou hij deelnemers willen meegeven?

  • Tip 1 Wees zakelijk
    ‘Probeer mensen niet zozeer te winnen voor je plan met argumenten als migratieachterstand en ‘dit-kan toch niet waar zijn in ons land’. Dat is te soft. Harde argumenten doen het veel beter. Hoe is de situatie nu? Welke kosten worden er gemaakt door bijvoorbeeld een slechte diagnose en een te late doorverwijzing? Laat zien dat jouw interventie kan werken, dat die kwaliteit levert en ook nog eens geld bespaart.’
  • Tip 2 Zoek vernieuwende coalities
    ‘Denkend over wie je nodig hebt, kom je vaak uit op professionals, vrijwilligers, de welzijnsorganisatie om de hoek. Verzamel vanaf het begin rond je vraagstuk eens partijen die minder voor de hand liggen. Een bank bijvoorbeeld, of een vermogensfonds. Je zal merken dat andersoortige partijen best geïnteresseerd zijn én veel kracht genereren.’
  • Tip 3 Denk groot, maar doe klein
    ‘Je kunt niet gelijk de hele wereld veranderen. Richt je daarom op één concreet probleem of thema – en focus je daarop in je project. Niet meer en niet minder.’