Binnen elke sector wordt er wel ‘iets met innovatie’ gedaan. Dat ‘iets’ heeft soms een technologische invulling, soms is het een kwestie van een andere aanpak en heel soms is het een baanbrekend nieuw concept waar systemische veranderingen mee gerealiseerd kunnen worden. Om de een of andere reden geldt dit in mindere mate voor de juridische sector. Althans, dat vinden de 24 personen die het manifest ‘Zes suggesties ter verbetering van toegang tot recht’ hebben ondertekend. Met dit document houden ze een pleidooi voor het verbeteren van toegang tot recht, met als nadrukkelijk doel dat er rechtvaardige oplossingen moeten zijn voor conflicten tussen mensen, in het bijzonder voor kwetsbare personen. Het systeem van rechtsbijstand en hoe deze verbeterd kan worden, wordt daarom nader onder de loep genomen. Sadik Harchaoui, chef de mission van Society Impact, is een van de ondertekenaars van dit initiatief. Op de site van The Hague Institute for Internationalisation of Law is het hele document te lezen.