Naar schatting zijn er meer dan  800.000 eenzame ouderen in het Verenigd Koninkrijk, en dit aantal neemt toe. Deze mensen hebben meer dan hun niet-eenzame leeftijdsgenoten last van depressie, angst, verhoogde bloeddruk, verminderde mobiliteit en sterven ook eerder. Ze bezoeken vaker de huisarts, ontwikkelen eerder ouderdomsziekten zoals diabetes type II, maken eerder gebruik van intramurale zorg en, niet geheel onbelangrijk, zijn beduidend minder gelukkig en ervaren een lagere kwaliteit van leven.  Naar schatting kost eenzaamheid de samenleving £12.000 per eenzame oudere, per jaar.
Om dit voor in elk geval 3000 personen tegen te gaan, start in augustus de SIB van Reconnections Ltd. om eenzaamheid onder ouderen in de regio Worcestershire te verminderen. Big Society Capital en Nesta Impact investments zijn de investeerders, Worcestershire County Council en Worcestershire’s Clinical Commisioning Groups de opdrachtgevers. Age UK zal de Reconnections interventie uitvoeren en zoals gebruikelijk is Social Finance de intermediair die de hele SIB begeleidt.  De ouderen worden begeleidt door een mix van professionals en vrijwilligers.

Het Centre for Social Action Innovation Fund en Calouste Gulbenkian Foundation hebben Social Finance UK  £ 420.000,- aan fondsen gegeven om een SIB-model van Reconnections te ontwikkelen en op te schalen.
De bedragen die met de SIB gemoeid zijn:
£ 850.000,- werkkapitaal voor Reconnections, verkregen van Big Society Capital en Nesta Impact Investments
£ 1.020.000,- van de opdrachtgevers bij geleverde succesvolle prestaties, aangevuld met £ 1.000.000,- van Big Lottery’s Commissioning Better Outcomes Fund.
Lees hier het position paper van Social Finance UK over SIBs rondom eenzaamheid.