De gemeente Den Haag heeft de afgelopen jaren in samenwerking met een grote groep maatschappelijke partijen geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken voor mensen met problematische schulden. Momenteel werken er 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen samen met de gemeente Den Haag om innovatieve oplossingen voor schulden te ontwikkelen. In dit essay kijken onderzoekers van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) hoe het Schuldenlab070 het organiserend vermogen van de verschillende betrokken partijen heeft gemobiliseerd. Hoe ziet het organiserend vermogen eruit? Welke factoren hebben bijgedragen om gedeelde urgentie te creëren voor de schuldenproblematiek in en rondom Den Haag? Wat zijn bruikbare principes om het organiserend vermogen te doen ontstaan? Daarbij kijken we niet alleen terug, maar blikken we ook vooruit op de volgende stap voor Schuldenlab070. Hoe kan het organiserend vermogen ook op langere termijn worden geborgd?

We benoemen vier sturingsarrangementen, waaruit de partners van Schuldenlab070 kunnen kiezen, van interactieve uitvoering tot bottom-up alliantievorming. Daarbij is duidelijk dat die keuze het meest vruchtbaar en productief is die aan partners vrijheid laat om met verschillende motieven, verschillende aanpakken, verschillende organisatievormen bij te dragen aan de zelfredzaamheid van burgers die worstelen met problematische schulden. Wel is er een gemeenschappelijke behoefte aan ondersteuning van projecten en activiteiten. Daaraan zal iedereen moeten bijdragen. De gemeente heeft volgens de partners een bijzondere en verbindende rol, juist omdat de gemeente het meest wordt geconfronteerd met de samenhang van vraagstukken waarvan problematische schulden er een is. Met ieders bijdrage en deze bijzondere rol van de gemeente kan Schuldenlab070 verder met zijn maatschappelijk belangrijke werk.

Download het essay hier