Als aanjager van de geslaagde SIB ‘Werk-na-detentie’ werd onze Chef de Mission afgelopen maand geïnterviewd door het UWV-magazine. Lees hieronder wat hij te vertellen heeft over deze innovatieve samenwerking.

 

Sadik Harchaoui
chef de Mission Society Impact

Sadik Harchaoui, chef de mission (‘ik wilde mezelf geen directeur noemen’) van de stichting Society Impact, had vijf jaar geleden alweer het eerste contact met het Ministerie van Justitie. Society Impact, een platform dat private en publieke partijen samenbrengt om gezamenlijk urgente maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, wilde graag iets doen aan de re-integratie van ex-gedetineerden. Het gesprek leidde uiteindelijk tot een werkgroep die aan de slag ging met het ontwikkelen van een businesscase. Harchaoui: ‘In 2016 sloten we de Social Impact Bond (SIB) ‘Werk na Detentie’, samen met onze partners Start Foundation, ABN AMRO en het Oranjefonds. Het was de allereerste SIB met een ministerie.’

Work-Wise Direct werd na een tender verantwoordelijk voor de uitvoering van de SIB. ‘Onze rol is die van aanjager, wij zijn niet meer direct betrokken bij dit project’, zegt Harchaoui. ‘Dat neemt niet weg dat we het met de grootst mogelijke belangstelling volgen. De eerste resultaten stemmen tot tevredenheid, al beseffen we ook dat het een lang en lastig traject is. Mijn hoop is dat we zo veel mogelijk partijen kunnen overtuigen van het idee van een SIB, waaronder ook de Reclassering en UWV, met wie ik al enkele gesprekken heb gevoerd. De SIB is een waardevol, innovatief instrument. Het brengt private en publieke partijen bij elkaar rond complexe maatschappelijke vraagstukken. En hoe meer partijen, hoe steviger het draagvlak en des te groter de slagkracht.’

Hier lees je nog meer over de SIB Werk na detentie.