SCHERPENZEEL – Gemeenten in de regio FoodValley binden de strijd aan met jeugdwerkloosheid. Werkgevers krijgen de gelegenheid een zorgenoemde jongerenvoucher aan te vragen waarmee ze jongeren een kans geven op de arbeidsmarkt.

Jonge werknemers spelen een belangrijke rol in bedrijven. Jongeren nemen nieuwe ontwikkelingen, technieken, innovatieve denkrichtingen en een frisse kijk mee. Een mooie kans voor een bedrijf. Voor jongeren is het van groot belang, om ook in lastiger tijden een goede start op de arbeidsmarkt te maken. De deelnemende partijen vinden het terugdringen van jeugdwerkloosheid belangrijk. Daarom krijgen werkgevers in de gemeenten twee vouchers ter waarde van 6.000 euro aangeboden, een jongerenvoucher en een BBL-voucher.

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. Hierbij combineren scholieren een opleiding met een baan. Met de jongerenvoucher krijgt een werkgever 2.000 euro voor een arbeidsplek van minimaal zes maanden. Met een BBL-voucher krijgt een werkgever 4.000 euro voor een nieuwe BBL-leerwerkplek van twee jaar, gedurende de tijd van de opleiding. Dit geld kan besteed worden als tegemoetkoming in de salariskosten, als scholingsgeld of voor begeleiding van de jongere. Jongeren doen zo hun eerste praktijkervaring op na of tijdens hun opleiding.

Lees het hele artikel op de site van De Woudenberger.