De hoofdlijnennotitie over de quotumregeling wordt binnenkort gepubliceerd. Het wetsvoorstel voor hervorming van het ontslagrecht wordt in november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Dat blijkt uit de planningsbrief die minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Nog vóór het zomerreces moet meer duidelijk worden over de invulling van de quotumregeling, waarover u in het bericht ‘Mogelijk flexibel quotum bij Participatiewet’ heeft kunnen lezen. In de hoofdlijnennotitie worden ook de veranderingen in de Participatiewet opgenomen die het resultaat zijn van het in april gesloten sociaal akkoord (pdf). Het voorstel voor de quotumregeling wordt in november 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel voor de Participatiewet wordt dan ook ingediend.
De quotumregeling en de Participatiewet treden op 1 januari 2015 in werking. Het quotum wordt echter voorwaardelijk, wat betekent dat het pas wordt opgelegd als blijkt dat werkgevers de voorgeschreven aantallen extra banen voor arbeidsgehandicapten niet realiseren. Vanaf 1 januari 2017 wordt getoetst of er genoeg banen bij zijn gekomen voor mensen met een beperking.

Planning van subsidieregeling ESF

In de planning van wetsvoorstellen (pdf) van SZW staat dat ook het wetsvoorstel voor hervorming van het ontslagrecht in november 2013 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. De maatregelen die de rechtspositie van flexwerkers moeten verbeteren, gaan al per 1 januari 2015 in; de overige maatregelen pas per 1 januari 2016.
Verder moet binnenkort ook duidelijk worden welke organisaties en/of mensen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). In 2014 start namelijk een nieuwe periode van de ESF-subsidieregeling 2014-2020. Het voorstel voor de invulling van de nieuwe ESF-subsidieregeling moet vóór 1 september 2013 bij de Europese Commissie zijn ingediend.