Begin oktober is alweer de vijfde Amerikaanse SIB gesloten. J.B. Pritzker en zijn familiefonds, het Social Impact Fund van Goldman Sachs en de Northern Trust Corp. investeren samen 16,9 miljoen dollar om 2620 kinderen toegang te geven tot voorschoolse educatie in Chicago. Met deze SIB verwachten de partners op termijn een kostenreductie van ruim een derde van de huidige basisonderwijskosten te realiseren voor de stad. Prestaties waar de ondernemers op worden afgerekend: mate waarin de kinderen uit het programma aansluiting kunnen vinden op de kleuterschool, de mate waarin er minder beroep zal worden gedaan op speciale onderwijsvoorzieningen en het niveau van leesvaardigheid in groep 5.

Investeren in kinderen van deze leeftijd levert aanzienlijke maatschappelijke winst op, aldus meneer Pritzker. Het gaat de deelnemers in deze SIB niet primair om het verbeteren van het onderwijs(stelsel), maar om de kinderen van een kansrijkere toekomst te voorzien. Uit effectiviteitsstudies van het Pritzkerfonds blijkt dat kinderen die betere voorschoolse educatie hebben genoten, minder vaak op het criminele pad belanden en een grotere kans hebben op reguliere arbeidsparticipatie in latere stadia van hun leven.

Het is de tweede SIB wereldwijd die zich richt op voorschoolse educatie, de vorige (eveneens gesloten in de Verenigde Staten met Pritzker Family Foundation) was in Utah, in juni 2013.  Bij deze eerste SIB rondom zogenaamde ‘at risk pre-schoolers’ was een rendement van 5% afgesproken, hier kan je nalezen welke prestatie- en rendementsafspraken er in Chicago gemaakt zijn.