Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde

In de gezamenlijke publicatie van Society Impact en het Centrum voor Sociaal Ondernemerschap van de NSOB  worden vanuit verschillende invalshoeken de mogelijkheden, dilemma’s en kansen beschreven van ‘Social Impact Bonds (SIB’s)’ als nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde. Sociale ondernemers richten zich op maatschappelijke vraagstukken en creëren hiermee publieke waarde. Zij doen dit op een manier die goedkoper en effectiever kan zijn dan de manier waarop de overheid de zelfde maatschappelijke vraagstuk aanpakt. De essaybundel is hier te downloaden. Liever een gedrukte variant? Stuur dan een mail naar info@societyimpact.nl

Deze bundel is een vervolg op de vorig jaar verschenen publicatie  ‘Social Impact Bonds’.