Afgelopen maanden hebben Deloitte en de Maatschappelijke Alliantie, met betrokkenheid van Society Impact, een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van (tijdelijke) huisvesting voor dak- en thuislozen. In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt wat succesfactoren en best practices zijn om deze huisvesting te realiseren. Vanwege het feit dat het aantal dak- en thuislozen ruim verdubbeld is tussen 2009 en 2018 is deze samenwerking, ook met het minsterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zeer urgent. Meer informatie kunt u vinden in het rapport.