Social impact bonds kunnen wereldwijd op aandacht rekenen. Het Infinite 8 Institute zette de tien meest belovende SIB’s op een rijtje.  De aftrapper is de Alternative Dispute Resolution SIB in Zuid-Afrika. Deze impactbond kijkt hoe een betere samenwerking tussen het rechtsstelsel en verwante sociale diensten tot een besparing in kosten kunnen leiden terwijl gelijktijdig gebouwd wordt aan een effectievere vorm van resocialisatie voor ex-gedetineerden. Social Finance Israel richt zich met hun bond op armoedebestrijding onder de Arabische populatie. Arbeidsparticipatie (van mannen en vrouwen) van deze groep is aanzienlijk lager dan van de Israelische bevolking, met grote inkomensverschillen en armoede tot gevolg. Naast de bekende Peterborough Prison-bond heeft Engeland ook een impact bond om de ruim 6000 daklozen in Londen betere kansen tot huisvesting en reguliere sociale participatie te bieden. De derde SIB in Groot-Britannië betreft het verbeteren van jeugdzorg, over vijf jaar weten we of deze interventie succesvol is gebleken. Impact bonds gericht op het verbeteren van de positie en levens van vrouwen en meisjes vinden we ook in India (gender-gap education) en Colombia (voorkomen van tienerzwangerschappen). Society Impact berichtte al eerder over de verschillende impact bonds rondom voorschoolse educatie. Deze impact bond in Chicago combineert dit met speciaal onderwijs, zodat ook kinderen met een beperking volwaardig onderwijs kunnen genieten. Basisonderwijs en voorgezet onderwijs vormen de basis voor de SIB in Oeganda, waar vooruitgang geboekt wordt op het vergroten van de toegang tot voortgezet onderwijs. De lijst begon in Zuid-Afrika en sluit ook af in het zuidelijkste punt van Afrika: de SIB omtrent het voorkomen van HIV/AIDS in Swaziland. Of de laatste bond al van start is gegaan, is niet bekend. Social Finance UK heeft in elk geval een interessant model op touw gezet waarin mogelijke impact metrics worden genoemd. De hele lijst van Infinite 8 kan je hier nalezen.