Afgelopen maandag is in Utrecht de tweede social impact bond van Nederland gesloten. Ondernemer The Colour Kitchen heeft van investeerders Rabobank Foundation en Start Foundation het benodigde werkkapitaal gekregen om meer dan 250 mensen in Utrecht op te leiden naar betaald werk of met een diploma/startkwalificatie de volgende stap te laten maken in hun loopbaan. Als de interventie een succes is, en de afgesproken prestaties zijn behaald, keert de Gemeente Utrecht uit de besparingen een bepaald rendement uit aan de investeerders. Society Impact heeft het proces van de totstandkoming van deze SIB van dichtbij meegemaakt en als matchmaker opgetreden. Enkele observaties: de gemeente wilt voorloper zijn en met deze SIB andere gemeenten laten zien dat dit soort financieringsvormen een verrijking kunnen zijn van het instrumentenpakket van lokale overheden. Zo sprak burgemeester Jan van Zanen zijn trots uit over de partnership tussen de contractpartijen, en daagde wethouder Victor Everhardt andere gemeenten uit de sociale innovatieslag in Utrecht bij te houden. De investeerders kijken ook met een sociaal maatschappelijk oog ernaar: welke andere maatschappelijke effecten worden gesorteerd door deze interventie? Bijvoorbeeld het verbeteren van het sociale netwerk van de deelnemers of reductie van medicatiegebruik? Bartel Geleijnse van The Colour Kitchen herinnerde gisteren alle aanwezigen eraan dat het in essentie gaat om jongens en meiden die door iedereen zijn afgeschreven een nieuwe kans te geven. Drie ervaringsdeskundigen vertelden zelf welke lessen zij hebben geleerd tijdens hun leer-werktraject bij The Colour Kitchen, en dat dit verder gaat dan alleen praktische vaardigheden die bij het werken in de horeca horen. Ze leren ook dat ze meetellen, dat ze ertoe doen en dat ze trots mogen zijn op wat ze na een intensief jaar van leren en werken bereikt hebben.

Meer informatie over de SIB? Mail of bel Society Impact.