Op uitnodiging van de cluster Wonen en Rijksdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sprak Sadik Harchaoui over Society Impact en Social Impact Bonds. Albert Jan Kruiter (oprichter Instituut voor Publieke Waarden) presenteerde zijn maatschappelijke businesscase Sociaal Hospitaal; een van de pilots waar Society Impact zich hard voor maakt. Vragen rondom fiscaliteiten en wet- en regelgeving werden beantwoord door Carolien Gadella-van Wersch (Senior Manager bij Ernst & Young Cleantech and Sustainability Services) en  Wouter Vos (Partner bij Ecorys).