In juli 2016 lanceerde de Gemeente Den Haag het Schuldenlab070, waarmee de gemeente samen met maatschappelijke partners innovatieve oplossingen is gaan ontwikkelen om de Haagse schuldenproblematiek aan te pakken. Eén van de vernieuwingen was het Jongeren Perspectief Fonds, ontwikkeld door de gemeente Den Haag en Society Impact. Op 15 februari 2017 konden de eerste resultaten van deze pilot worden getoond. Het was de bedoeling in een korte periode 30 jongeren te helpen, het zijn er 53 geworden. Ruim meer dan de helft van de jongeren zijn nu, na zes maanden, schuldenzorgvrij en dit traject lijkt vooralsnog goedkoper en effectiever dan de huidige diverse naast elkaar bestaande en uitgevoerde interventies.

Uniek aan dit project  is dat aan de schuldeisers van een jongere door de gemeente een voorstel wordt gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente Den Haag via het Jongeren Perspectief Fonds overgenomen. De jongere betaalt deze terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk. Elke jongere komt met de gemeente tot een eigen perspectiefplan.

Met het Jongeren Perspectief Fonds krijgen Haagse jongeren met schulden op korte termijn weer de kans om zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school of werk. Nu, na ongeveer de eerste zes maanden van de pilot, zijn 33 van de 53 jongeren schuldenzorgvrij. In Den Haag lopen circa 18.000 jongeren risico op problematische schulden. Als een jongere eenmaal schulden heeft en hulp zoekt, bedragen deze schulden gemiddeld € 11.000,-. De jongeren in deze pilot hadden zelfs gemiddeld € 15.500,- aan schulden en konden niet terecht in reguliere schuldhulptrajecten.

Wethouder Rabin Baldewsingh (SZW): “Jongeren die in de problemen komen moeten een extra kans krijgen. Sommigen moeten stoppen met hun studie omdat ze hun problemen zonder ondersteuning niet kunnen oplossen en in een negatieve vicieuze cirkel belanden. Dat is kapitaalvernietiging. Onze mensen helpen hen weer op weg. Uiteraard niet zo maar, de jongeren moeten zich volledig inzetten om het samen uitgewerkte plan uit te voeren. Maar doen ze dat, dan kunnen ze hun toekomst weer positief tegemoet zien. De instanties en organisaties bellen nog steeds volop of ze mensen bij JPF mogen plaatsen, dat sterkt ons om door te gaan.”

AEGON en ING stellen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid kennis en expertise ter beschikking aan de Haagse jongerenperspectief aanpak. De gemeente is verheugd dat op deze wijze met AEGON en ING invulling wordt gegeven aan de inspirerende samenwerking binnen het Schuldenlab070.

Voor u hebben wij een factsheet, een filmpje en een rapport over de JPF-pilot ontwikkeld, waarin u meer informatie kunt lezen over deze innovatieve pilot.

FACTSHEET             JPF FILMPJE                                                             JPF RAPPORT 

 

 

 

 

 


VOORTGANG JPF

Medio april 2017 start de nieuwe aanmeldronde voor het Jongeren Perspectief Fonds. De exacte datum wordt op deze website bekend gemaakt. Het Jongeren Perspectief Fonds is voor jongeren die aan hun toekomst willen werken, maar door schulden vastlopen.

Werken aan je toekomst betekent
a. door willen gaan of starten met een opleiding
b. door willen gaan of starten met werk

Toelatingscriteria
1. Wonend in Den Haag
2. 18 -27 jaar
3. Actief willen werken aan je toekomst
4. Een maatschappelijke stage én financiële trainingen willen volgen

Geïnteresseerd in het Jongeren Perspectief Fonds? Mail dan naar jpf@denhaag.nl

Je krijgt bericht zodra de nieuwe aanmeldronde van start gaat half april 2017.


Wethouder Rabin Baldewsingh

Sadik Harchaoui, Chef de Mission Society Impact opent de bijeenkomst.

Serge Urlings, domeinmanager Financiele Hulpverlening gemeente Den Haag, geeft inzicht in de werking en resultaten van de JPF-pilot.

Perspectief voor ook de jongste generatie.

Iedereen kon zijn of haar verhaal vertellen.

Fred Dukel, directeur SZW gemeente Den Haag over het vervolg van de JPF-pilot: perspectief voor 100 nieuwe jongeren!

Han de Ruiter (CCO Aegon) en Roy Budjhawan (International Banker ING) vertellen waarom Aegon en ING de pilot JPF verder willen ondersteunen.

JPF-team en jongeren.