Society Impact heeft in opdracht van ZonMw samen met EY een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid om Health Impact Bonds (HIB) in te zetten als nieuw financieringsinstrument voor de implementatie of opschaling van zorgprojecten. Het rapport bevat een analyse van een vijftal gesubsidieerde projecten op haalbaarheid voor een HIB en laat tevens zien wat de kansen en uitdagingen zijn van Health Impact Bonds voor de gezondheidszorg.

Bij een HIB leveren zorgverleners een prestatie met financiering van private investeringen. Wanneer de afgesproken resultaten zijn behaald, betaalt de opdrachtgever de investeerder terug, plus een rendement uit de gerealiseerde besparingen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd, blijven de kosten onder controle en worden uitvoerders niet voor hun inspanning, maar voor werkelijke resultaten beloond.

De toekomst van de HIB is veelbelovend, maar tegelijk zijn er ook knelpunten. Bijvoorbeeld het aantonen van causaliteit en van besparingen, de meetbaarheid en beschikbare data, perverse prikkels in het zorgsysteem, meerdere opdrachtgevers en hoge transactiekosten. Dit vergt ontwikkelruimte om technische, praktische en fundamentele zaken op te lossen.

Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet om kennis te vergaren voor de gezondheidssector over de werking van een HIB. Door gesubsidieerde projecten te analyseren ten aanzien van de maatschappelijke impact, de effectiviteit van de interventie, de prestatie en de besparingen, is er inzicht in de stappen die moeten worden gezet om te komen tot een HIB.

Het rapport en de analyse van de projecten kunt u hier downloaden:

Haalbaarheid en Toepasbaarheid van Health Impact Bonds