Op dinsdag 21 januari vond de 7e editie plaats van de Big Improvement Day (BID). De BID gaf een “state of the art” van Nederland op het terrein van duurzaamheid, innovatie, ondernemerschap en leiderschap. De BID is een platform voor innovatieve ideeen. Sadik Harchaoui presenteerde namens Society Impact ons idee voor grootschalige implementatie van social impact bonds (SIB) als een nieuwe manier om uiteindelijk de verzorgingsstaat overeind te houden voor de meest kwetsbaren in onze samenleven.  Onder begeleiding van een sneller kloppende hartslag vertelde Sadik Harchaoui over het innovatief financieringsarrangement van de SIB , dat een mogelijk antwoord kan zijn om de verzorgingsstaat voor de meest kwetsbaren van onze samenleving overeind te houden. In zijn presentatie constateerde Sadik Harchaoui dat de opbouw na de Tweede Wereldoorlog en de uitbouw van de verzorgingsstaat tot midden jaren tachtig ons land veel heeft gebracht. Door de opeenstapeling van voorzieningen en regelingen lopen we op principiele en budgettaire redenen nu echter vast. Als volgende fase voor de verzorgingsstaat na de hervorming, marktwerking en vraagsturing, schetste hij het vergezicht van de sociale investeringsmaatschappij.