In Den Haag wonen 3.200 zogenoemde multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen kampen met meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, armoede en psychische en andere gezondheidsproblemen. Zij maken gebruik van meerdere voorzieningen in zorg en sociale zekerheid, zoals de Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz. Hierdoor komen ook veel verschillende hulpverleners bij hen over de vloer. Ongeveer één derde van het budget dat is gedecentraliseerd wordt uitgegeven aan zorg en sociale zekerheid voor deze gezinnen (een kleine 6 miljard). Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat de kosten van een multiprobleemgezin gemiddeld 104.000 euro per jaar bedragen. En dat terwijl veel gezinnen met deze interventies geen tot nauwelijks beter perspectief krijgen op een kwalitatief beter bestaan. Ook hebben zij geen regie op en zeggenschap over hun leven. Dat kan anders.

Sociaal Hospitaal
In Den Haag gaat de maatschappelijke onderneming Sociaal Hospitaal de komende vijf jaar 250 gezinnen helpen met betere én goedkopere plannen voor het oplossen van hun problemen. Met deze maatwerkaanpak nemen gezinnen zelf de regie in handen om hun situatie duurzaam te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is het scheppen van bestaanszekerheid wat onder meer betekent dat primair de problematische schuldsituatie wordt opgelost. Het oplossen van dit meest dominante probleem (inkomen, schulden) heeft evidente impact op de gezondheid en de zorgconsumptie van deze gezinnen. Daarnaast zijn er nog tal van andere positieve effecten. De integrale aanpak zal leiden tot een hogere kwaliteit van leven voor deze gezinnen. Tevens treedt er een significante reductie op in de ondersteuningskosten van deze gezinnen met minimaal 4,75 miljoen euro in de eerste twee jaar na de interventie. Om de financiering van deze aanpak mogelijk te maken, is gekozen voor een specifiek prestatiecontract (Health Impact Bond) door een bijzondere en innovatieve samenwerking vanuit het Schuldenlab070. In het Schuldenlab070 werken bijna 20 publieke en private partijen gezamenlijk aan nieuwe oplossingen en innovatieve aanpakken op het gebied van schulden en armoede in Den Haag. Zoals deze!

Innovatieve financiering: Health Impact Bond
Sociaal Hospitaal wordt gefinancierd door een Health Impact Bond (HIB). Dit is een pay-for-success contract waarbij een private investeerder – in dit geval zorgverzekeraar CZ – de interventie financiert. De maatschappelijk onderneming Sociaal Hospitaal die het plan uitvoert, wordt afgerekend op het behalen van vooraf vastgestelde resultaten. Als deze resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag de private investeerder met een bescheiden rendement terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering. Society Impact heeft als intermediair en matchmaker met alle partijen deze HIB mogelijk gemaakt. ING en PGGM zijn financiële (kennis)partners.

De financiering van een project als Sociaal Hospitaal via een Health Impact Bond is om vele redenen uniek en innovatief. Het is dan ook het streven om HIBs gemeengoed te maken in het publieke domein, omdat het gezondheidswinst voor burgers combineert met doelmatigheid; twee uitdagingen die cruciaal zijn voor ons zorg- en sociale systeem. Daarom wordt deze aanpak en samenwerking ook met interesse gevolgd door het ministerie van VWS en vele andere partijen.

Lancering
De lancering van de eerste Health Impact Bond in Nederland: ‘Sociaal Hospitaal, Multiprobleem gezinnen gezonder uit de schulden’  vindt plaats op vrijdag 27 januari 2017 van 13.00-14.00 uur in Florence|Gulden Huis, Steenhouwersgaarde 1, Den Haag.

Met ondermeer: Martin van Rijn (staatssecretaris VWS), Rabin Baldewsingh (wethouder gemeente Den Haag), Wim van der Meeren (RvB CZ), Geert van der Guchte (CEO ING Groenbank), Frido Kraanen (PGGM), Sadik Harchaoui (Society Impact) en Eelke Blokker en Bram Eidhof (Sociaal Hospitaal) en vele anderen.

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op deze link te klikken. Hier vindt u ook informatie over het programma, de locatie en route.