In 2012 hebben Teens & Toddlers en Adviza samen SIB contracten afgesloten ter waarde van 7 miljoen pond met the Department of Work and Pensions Innovation Fund om programma’s uit te rollen ter voorkoming van werkloosheid en schooluitval van kwetsbare jongeren. De deelnemende jongeren van de Adviza-interventie tussen de 14-15 jaar oud hadden grote kans om een zogenaamde NEET (not in education, training or employment) te worden, met alle maatschappelijke kosten en risico’s van dien. Zowel kwalitatief als kwantitatief hebben de twee interventies ontzettend goed gescoord. Sinds de start van het programma is er bij de deelnemende jongeren significante gedragsverandering merkbaar, zijn er meer startkwalificaties behaald dan verwacht en is er duurzame uitstroom naar werk gerealiseerd. De kinderen die meededen aan Toddlers & Teens behoorden tot de groep ‘risicojeugd’, waarbij de kansen op deelname aan jeugdbendes en kansen op tienerzwangerschappen groot waren. Ook T&T heeft beter gescoord dan verwacht, kwalitatief en kwantitatief. De SROI was bij T&T 1:6, en sinds april heeft T&T ook een tweede SIB lopen in Manchester. De programma’s lopen officieel af in 2016 en dan worden ook alle effectstudies bekend gemaakt. Dat de uitkering al een half jaar eerder plaats heeft, is veelzeggend.

Al met al voldoende redenen voor DWPIF om de investeerders uit te keren: Barrow Cadbury Trust, Berkshire Community Foundation, Buckinghamshire County Council, Big Society Capital, Bracknell Forest Homes, Bridges Ventures, CAF Venturesome, Esmée Fairbairn Foundation and the Impetus Private Equity Foundation.