In Utah werden in 2013 595 kinderen uit lage-inkomens gezinnen op ‘goede’ scholen geplaatst. Deze kinderen van 3-4 jaar oud zouden normaliter geen toegang hebben tot deze scholen en de verwachting (en berekening) was dat 110 van deze kinderen later gebruik zouden moeten maken van speciaal onderwijs. Het Utah High-Quality Preschool Program is ontwikkeld om deze zogenaamde at-risk-children zodanig te stimuleren en te helpen om ervoor te zorgen dat zij kunnen doorstromen naar regulier onderwijs. Intermediair tussen overheid, financier en uitvoerder is United Way. Goldman Sachs en J.B, Pritzker hebben ongeveer $ 7 miljoen bijeen gelegd om het programma te financieren, en hebben nu de eerste uitbetaling uit de besparingen ontvangen. De maatschappelijke besparing bij dit cohort waren 281.000,– dollar, waarvan zo’n 95% (!) naar de investeerders is gegaan ($ 267.000,–). Er volgen nog 3 cohorten, waarbij er in totaal nog 2.750 kinderen via dit traject onderwijs zullen genieten.