In Den Haag zijn naar schatting 13 tot 18 duizend huishoudens met problematische schulden. En dat aantal groeit. Het Schuldenlab is opgericht om een deze huishoudens bij te staan. De gemeente Den haag en maatschappelijke partners in de stad slaan met het Schuldenlab de handen ineen om nieuwe manieren uit te proberen om schulden slimmer en beter aan te pakken, zodat Hagenaars met grote schulden weer een toekomst hebben. Om die reden is op 7 juli 2016 het Schuldenlab070 gelanceerd.

PUZZEL

Het aantal mensen in Nederland met schulden neemt toe en het gemiddelde schuldbedrag stijgt. Naast mensen met lage inkomen, raken als gevolg van de economische crisis of live-events ook steeds meer burgers met modale en/of top inkomen in problematische schulden. De gevolgen van problematische schulden op individuen en gezinnen kunnen verstrekkend zijn: armoede, uithuiszettingen, stress en ga zo maar door.

Het huidige gemeentelijke aanbod schuldhulpverlening is niet voldoende om al deze burgers (tijdig) te helpen bij het hanteerbaar maken van schulden. Doordat burgers niet of laat in beeld komen of de oplossing niet duurzaam (genoeg) is, maken we met zijn allen hoge maatschappelijke kosten. Het is dan ook nodig om zwaarder in te zetten op hulpverlening. Het is urgent dat slimme en snelle aanpakken worden ontwikkeld om al deze burgers tijdig voldoende ondersteuning te bieden.

Om nieuwe innovatieve aanpakken te ontwikkelen, implementeren en op te schalen starten diverse partners het Schuldenlab in Den Haag. Het Schuldenlab070 is een werkplaats voor sociale innovatie op het terrein van schulden en armoede, waar creatieve organisaties, bedrijven, overheden en burgers samen aan de slag gaan. Het is ook een open proeftuin waar veelbelovende aanpakken worden gepresenteerd en concrete pilots in verschillende coalities worden uitgevoerd. Het is tot slot ook een werkplaats waar alle huidige en nieuwe partners met elkaar onderzoeken en van elkaar leren.

Op donderdag 7 juli 2016 lanceerden de partners het Schuldenlab070. Vanuit de gemeente gaf wethouder Rabin Baldewsingh het startschot. Veertien founding partners tekenden vervolgens een convenant waarmee ze het startsein gaven voor het Schuldenlab070. Deze groep, bestaande uit: de gemeente Den Haag, banken, verzekeraars, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties en bedrijven zullen krachten bundelen om vanuit het schuldenlab innovatieve projecten te ondersteunen om mensen met probleemschulden te helpen.

Via de website www.schuldenlab070.nl worden burgers en bedrijven uitgedaagd om met projectvoorstellen te komen die bijdragen aan het oplossen van dit maatschappelijk probleem. Zij kunnen vervolgens rekenen op steun vanuit de partners.

Het schuldenlab070 is een initiatief van de gemeente Den Haag en Society Impact.
Partners van het Schuldenlab070 zijn: ADG Dienstengroep, CZ, Eneco, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Haag Wonen, HTM, ING, Philadelphia, Rabobank, Society Impact, Staedion, Vestia en VGZ.