Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ABN AMRO, Start Foundation en Oranje Fonds zijn een innovatieve samenwerking gestart om ex-gedetineerden aan het werk te helpen en zo recidive te verlagen. Deze samenwerking is tot stand gebracht door Society Impact. De partijen maken gebruik van een innovatief financieringsinstrument: een Social Impact Bond (SIB). Work-Wise Direct (bestaande uit Stichting 180, Restart en Stichting Exodus Midden Nederland) is uitvoerder van het project. Samen zetten de partners zich in een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden naar de maatschappij. Deze SIB is vandaag ondertekend en gelanceerd.

 Jaarlijks worden circa 40.000 volwassen gedetineerden ingesloten in een gevangenis. Voor een geslaagde re-integratie is een vast inkomen cruciaal. Maar met een detentieverleden is het moeilijk om werk te vinden. Het behouden van een baan is doorgaans even lastig. Er is sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veelal in combinatie met problemen op het gebied van huisvesting, schulden, sociaal netwerk en zorg.  Het risico op recidive wordt hierdoor vergroot.

In de SIB ‘Werk na Detentie’ worden in een periode van 2,5 jaar 150 ex-gedetineerden naar werk of een opleiding begeleid. Ze krijgen vanuit Work-Wise Direct hulp en intensieve begeleiding bij wonen, schulden en zorg. Het gaat om gevangenen met een straf van maximaal 12 maanden.

Start Foundation, ABN AMRO en Oranje Fonds leveren de voorfinanciering voor Work-Wise Direct: 1,2 miljoen euro. Work-Wise Direct gaat vanaf vandaag  met de deelnemers aan de slag. Doelstelling bij deze SIB is dat er 25-30% minder beroep gedaan wordt op een uitkering en dat de recidive met 10% wordt verminderd. Als Work-Wise Direct hierin slaagt, betaalt het Ministerie van Veiligheid en Justitie vanuit de behaalde besparingen de investeerders terug. Als er geen besparingen worden gerealiseerd, betaalt het Ministerie niets uit.

Een win-win-win-situatie dus. Waarbij  kosten worden bespaard voor de samenleving en er minder overlast of criminaliteit plaatsvind. Terwijl  investeerders en andere betrokken partijen zijn uitgedaagd om een oplossing te realiseren met maatschappelijke impact.

Voor vragen kunt u contact opnemen met  Jaap Oosterveer, persvoorlichter, Ministerie Veiligheid en Justitie j.a.oosterveer@minvenj.nl / 06 4810 0161

Volg de lancering van deze SIB via Twitter op #SIBWerknaDetentie.

De toespraak van staatssecretaris Dijkhoff is hier te bekijken, de explanimation staat hier.