’s Wereld eerste SIB in Peterborough (UK) heeft geleid tot een recidiveverlaging van 9%. Dit resultaat overschrijdt het doel van 7,5%, als gesteld door het ministerie van Justitie. Het landelijk percentage recidive was 60% bij aanvang van de SIB.

Met de SIB, gelanceerd in 2010, werd de interventie One Service – gericht op reductie van recidive bij mannelijke overtreders met een gediende celstraf korter dan 12 maanden – gefinancierd. De doelgroep betrof 2000 gevangen van de Peterborough gevangenis. Zeventien impact investeerders bij deze SIB hebben in totaal 5 miljoen pond ingelegd, zij ontvangen hun investering plus 3% divident terug van de regering. Deze betaling wordt gedaan uit de besparingen die dankzij de pilot zijn behaald.

Leest u hier het Proces Evaluation Report, uitgebracht door RAND Europe, in opdracht van het Ministerie van Justitie (UK).

In dit verslag (dec 2016) vind u interview met stakeholders en daders en informatie over casemanagement. Het verduidelijkt hoe de pilot functioneerde en geeft de belangrijkste lessen weer.

In de studies van Dorsett en Anders (2017) vindt u een inschatting van de impact van One Service op recidive.

Het maakt gebruik van een Propensity Matching Score, toegepast op de beschikbare administratieve data van de doelgroep. De impactmeting is vervolgens gebruikt om de terugbetaling aan de impactinvesteerders te bepalen.

 

Leest u hier in de Guardian een interview met Rob Owen, CEO van St Giles Trust, een van de impactinvesteerders in deze deal (9 aug 2017).