Nog steeds kan niet iedereen zelfstandig reizen. Ruim een miljoen mensen is afhankelijk van maatwerkvervoer. De maatschappelijke kosten van het niet zelfstandig kunnen reizen zijn hoog. Goede mobiliteit is tevens een voorwaarde voor maatschappelijke participatie van iedereen. Het is tijd om naar oplossingen te kijken vanuit de vraag van gebruikers, en niet enkel vanuit het aanbod. Samen met MEE organiseerde Society Impact een middag waarbij ervaringsdeskundigen de aanwezigen lieten zien wat er komt kijken bij reizen met een beperking.