De Peterborough Prison Social Impact Bond was in 2010 de allereerste SIB wereldwijd. Gefinancierd door het Ministerie van Justitie en The Big Lottery Fund, en begeleid door Social Finance UK, beoogde deze SIB een efficiëntere en betere aanpak van recidive onder ex-gedetineerden. Een cruciaal onderdeel van elke SIB is tussentijdse evaluatie en effectmeting. De eerste rapportage verscheen in 2011, de tweede is onlangs verschenen. Het onderzoek hiervoor is uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij, in dit geval RAND Europe. De onderzoekers hebben zich gebogen over de volgende vragen:

a) Heeft deze interventie geleid tot betere resultaten als het gaat om vermindering van recidive dan de bestaande aanpak? Zo ja, hoe?

b) Welke indirecte kosten en baten (als deze er waren) hebben zich voorgedaan vanwege/dankzij deze impact bond?

c) In welke mate hebben de stakeholders ervaren dat deze SIB heeft bijgedragen aan innovatie en efficiëntieverbetering?

d) Wat zijn de sterkten en zwakheden in deze SIB?

e) Welke lessen zijn er geleerd als het gaat om SIBs en pay for result-contracten?

Lees het hele rapport hier.