Society Impact heeft als intermediair en matchmaker de totstandkoming van de Impact Bond Sociaal Hospitaal met de gemeente Den Haag en CZ gerealiseerd [2017]. Samen met Sociaal Hospitaal werkt Society Impact aan de opschaling van deze succesvolle interventie. De eerst volgende zal met de gemeente Almelo zijn. Mede door de kennis over wat nodig is qua inhoud, proces en stakeholdermanagement heeft Sadik Harchaoui het CZ-congres ‘Aanpak Multiproblematiek’ geleid. Samen met Wim van der Meeren verkende hij met de verschillende aanwezigen uit de wereld van verzekeraars en gemeenten mogelijkheid tot replicatie, samenwerking en opschaling. Met goed resultaat: vele geïnteresseerden zijn op verschillende manieren gekoppeld om de beweging naar een integrale aanpak voor multiprobleemgezinnen voort te zetten!

Lef nodig voor radicaal andere aanpak multiproblematiek

Gezamenlijke aanpak werkt

Tijdens een praktijkcongres op 7 december 2018, georganiseerd door onder meer CZ, bleek dat deze gezamenlijke aanpak werkt en dat je hierin het meeste bereikt door de maximale ruimte van de regels op te zoeken om maatwerk te kunnen maken over de schotten heen.

Veel mensen die kampen met een veelvoud aan problemen, belanden in een zorgtraject en dat kost geld. Terwijl het onderliggende probleem soms heel eenvoudig op te lossen is. Praktijkvoorbeelden uit Breda en Den Haag bewezen dat schuldenproblematiek in vrijwel alle gevallen een grote rol speelde. Er was zelfs een situatie waarin niet minder dan 48 hulpverleners betrokken waren bij één man. Bij elkaar kostte dat 268.000 euro. Het probleem bleek te herleiden tot een schuld van 6.000 euro. De onorthodoxe aanpak is dan om ‘gewoon’ die schuld voor hem af te lossen, want dat is een veel zuiniger oplossing.

 

Bureaucratie

Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) vindt dat het bestaande systeem in Nederland faalt. ‘We geven kapitalen uit aan problemen die met weinig geld op te lossen zijn. De oorzaak? De protocollen staan iets niet toe, het geld moet ergens vandaan komen waar het niet vandaan mag komen, en ga zo maar door. Je kunt dat oplossen door maatwerk te leveren en mensen echt te helpen.’ Het IPW maakt doorlopend rekensommen waarmee zij aantonen hoeveel de gemeente kan besparen door een uitzondering op de regels te maken. Dat helpt bij maatschappelijke acceptatie van een onorthodoxe aanpak.

Veel enthousiasme

De manier waarop de problemen worden opgelost is niet altijd ‘precies volgens de protocollen’. Toch lijkt het erop dat dit nodig is om echt goede resultaten te bereiken. Het criterium van CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren is hierin eenvoudig: ‘Als ik het maar durf uit te leggen op tv.’ Uit verhalen van wethouders en ambtenaren bleek dat er al veel goed gaat, maar ook dat veel medewerkers nog niet goed durven om de randen van de regels op te zoeken voor maatwerk. ‘Dat vraagt dus om lef en leiderschap’, zei Van der Meeren. ‘Medewerkers moeten zich vrij voelen om de benodigde ruimte te nemen en managers moeten daarin het goede voorbeeld geven.’

Bekijk hier het filmpje van het CZ-praktijkcongres ‘Aanpak multiproblematiek’