INLEIDING
In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


SOCIETY IMPACT
U leest op dit moment de privacy verklaring van Society Impact. Society Impact is een onafhankelijke denk- en doetank, gespecialiseerd in de ontwikkeling van vernieuwende concepten voor het publiek domein. Society Impact verbindt sociale innovatie met innovatieve financiering, zoals Social Impact Bonds en Health Impact Bonds.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Society Impact verzameld worden. Het is daarom goed dat u  weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Society Impact, neem dan gerust contact op!

info@societyimpact.nl | 070 2400820
De Ruyterstraat 36 |  2518 AS |  Den Haag


DOELGEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Society Impact. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
Society Impact stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Society Impact. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Aanmelden bijeenkomsten
Uw gegevens zullen verzameld worden als u zich aanmeld voor een bijeenkomst via de website van Society Impact. In dit formulier wordt gevraagd om de benodigde gegevens om uw registratie te voltooien, waaronder uw naam, functie, bedrijfsnaam en e-mailadres. Uw naam, functie en bedrijfsnaam kunnen worden gebruikt voor een genodigden- en/of aanwezigenlijst. Tevens maakt Society Impact gebruik van online registratie websites zoals www.aanmelder.nl. Wanneer u zich hierop aanmeldt, worden uw gegevens automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen de online registratie website.
Society Impact verstrekt alleen contactgegevens als e-mail of telefoonnummer met uw nadrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden om contact met u op te nemen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Formulier publicaties
Wanneer u een publicatie van Society Impact via de website wilt downloaden, wordt u middels een formulier gevraagd om uw naam, functie, organisatie en emailadres. Na invulling kunt u de publicatie gratis downloaden. Society Impact benut uw gegevens om contact op te kunnen nemen voor verdere verduidelijking van het document of een mogelijke samenwerking.

Analytics
De website van Society Impact verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Society Impact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@societyimpact.nl

ONTVANGERS
De gegevens die Society Impact ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

Mailchimp en WordPress
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp en WordPress. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp en WordPress.

RijnmondICT
De e-mail en website van Society Impact wordt gehost bij RijnmondICT (Rict). Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van RijnmondICT.

Doser Design
De back-up van de website worden gehost bij Doser Design. Gegevens die u  achterlaat op de website van Society Impact zijn op de servers van Doser Design opgeslagen.

OPSLAGPERIODE
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Society Impact, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp en WordPress. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@societyimpact.nl

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Society Impact via e-mail of onze website, dan worden de contactgegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden bewaard voor onbepaalde tijd.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING
Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Society Impact of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Society Impact. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


UW RECHTEN

Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Society Impact vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@societyimpact.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Society Impact. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Society Impact vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@societyimpact.nl

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Society Impact niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.


PLICHTEN

Society Impact verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigde belangen, namelijk met toestemming van de persoon, als een noodzakelijkheid voor de uitvoering van een afgenomen dienst of product en een algemeen belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Society Impact de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Society Impact met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Society Impact behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Society Impact dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Society Impact te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@societyimpact.nl | 070 2400820
De Ruyterstraat 36 |  2518 AS |  Den Haag