In de specialAnders Werken  geeft magazine Public Mission een kijk op hoe anders werken in het publieke domein vorm kan krijgen. In het interview ‘Platforms linken initiatief aan geld’ een interview met Rianne Waterval van PM vertelt Sadik Harchaoui, chef de mission van Society Impact, vertelt hoe sociaal ondernemerschap kan bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.

“De overheid kan niet elke grasspriet bijknippen, schreef minister Plasterk vorig jaar in de Volkskrant. ‘Mensen kunnen meer doen, willen meer doen, en er is de ruimte en behoefte dat ze meer doen,’ aldus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij had het over de verandering van onze verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Ruimte laten aan maatschappelijk initiatief betekent ook voor de ambtenaar een andere rol. Hij kan zaken niet langer vanachter het bureau bedenken of regelen, hij zal eropuit moeten, om maatschappelijk initiatief te stimuleren, regisseren, ondersteunen en faciliteren, door mee te denken en vaak ook mee te doen.

In Amsterdam-Oost bijvoorbeeld praten burgers mee over de budgetten die ze nu via open data kunnen raadplegen. Wethouder Andries Ekhart van Leeuwarden vertelt hoe lokale frontlijnteams huis aan huis aanbellen en Roald Lapperre, directeur Europees landbouwbeleid van Economische Zaken, en zijn team houden via de sociale media voortdurend contact met soms onverwachte relevante partijen, die soms heel relevante input leveren voor het Europese onderhandelingsproces. Rob van Gijzel, Mark Frequin, Alexander Rinnooy Kan, Jantine Kriens  en Albert Jan Kruiter geven hun visie op een overheid die anders werkt. Over de organisatieverandering die nodig is, voelden we de gemeentesecretarissen Arjan van Gils van Amsterdam en Annet Bertram van Den Haag aan de tand en Sadik Harchaoui van de RMO verkent innovatieve financieringsvormen zoals de social impact bonds die het vliegwiel van de ontwikkeling beloven te worden.”