Society Impact voerde in 2017 in samenwerking met EY een verkenning uit naar de haalbaarheid van Social Impact Bonds voor sportinitiatieven, zogenaamde Sport Impact Bonds (SpIB). Aanleiding hiervoor was dat steeds meer sportinitiatieven moeite hebben om aan voldoende en duurzame financiering te komen. Dit terwijl deze initiatieven een belangrijke rol spelen in onze samenleving. In de eerste plaats voor deelnemers die door te sporten hun gezondheid op peil houden en sociale contacten onderhouden. Uit de verkenning blijkt dat tal van effecten van sport het individu overstijgen. Zo leidt een betere gezondheid tot verminderd zorggebruik en daarmee een verlaging van kosten bij zorgverzekeraar en overheid, maar ook tot minder ziekteverzuim en hogere productiviteit op werk.

In de zoektocht naar een initiatief dat zich leent voor het sluiten van Sport Impact Bonds is dankzij steun van ZonMw onderzocht of de aanpak van Stichting Life Goals zich hiervoor leent. In dit rapport verkennen we de kosten en maatschappelijke baten van Life Goals. Daarbij gaat het niet alleen om de waarde die uit te drukken is in euro’s zoals de vermindering van kosten voor maatschappelijke opvang doordat deelnemers,  in staat zijn om zelfstandig te wonen of om vermindering van uitkeringen omdat deelnemers aan het werk gaan. Het gaat ook om de baten die het voor deelnemers zelf oplevert, maar die niet uit te drukken zijn in geld.

Het volledige rapport van Society Impact over Life Goals vindt u hier.

Ook bij Alles over Sport is er aandacht voor de verkenning, dit artikel vindt u hier.