In deze omooc gaat Sadik in op impactinvesteringen in het publieke domein. Dit zijn investeringen in maatschappelijke of sociale ondernemingen die een grote impact hebben en een verschil maken in het leven van mensen. Hij gaat allereerst in op het ontstaan van onze welvaartsstaat, welke na de Tweede Wereldoorlog van warfare state naar welfare state ging.

“We wilden geen economieën meer die enkel dreven op wapenproductie. Om die reden hebben we de verzorgingsstaat bedacht”

Langzaamaan werd de welvaartsstaat uitgebreid en vervolgens continu hervormd om nu vanaf 2010 als het ware vast te lopen, zoals Sadik aangeeft. Deze stelling wordt ondersteund door een schrikbarende voorspelling van het beraamde aantal van 180 miljoen euro wat in 2020 uitgegeven wordt aan de zorg. Echter, inmiddels zijn we in een nieuwe periode terechtgekomen, die gekenmerkt wordt als ‘de sociale investeringsmaatschappij’.

“De sociale investeringsmaatschappij doet een beroep op álle mensen, álle organisaties en álle instellingen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociale problemen”

Deze maatschappij moet draaien om het maken van impact en hierbij zouden alle mensen en organisaties een bijdrage moeten leveren aan zaken zoals sociale duurzaamheid en de problemen rondom het sociale stelsel. Hier moet uiteraard wel de (financiële) mogelijkheid voor zijn en hier ziet Sadik geen probleem. De manier van financiering die hij aandraagt is Social Impact Bonds.

Sadik legt uit dat een Social Impact Bond een prestatiecontract is, waarbij men met een goede oplossing voor sociale problemen, financiering kan aanvragen bij private partijen. Als de ondernemer de resultaten behaald die hij belooft zorgt dit vervolgens hoogstwaarschijnlijk voor kostenbesparing, omdat deze sociale problemen effectiever aangepakt worden door innovatieve ideeën. Een deel van deze kostenbesparing kan vervolgens door de private sector geclaimd worden bij de overheid, als rendement.

“Bij social impact bonds wordt het risico verschoven van het publieke domein naar het private domein”

Sadik bespreekt de voordelen van social impact bonds, zoals meer sociale innovatie in het publieke domein en geeft ook verschillende interessante voorbeelden van hoe dit in de praktijk in zijn werk zou kunnen gaan.