Hoe vermarkt je innovaties op het gebied van e-health? Daarover discussieerden op 23 juni zo’n 150 ondernemers, zorgverleners en financiers tijdens een netwerkbijeenkomst van Zorg voor Innoveren in de Utrechtse Jaarbeurs. Deelnemers kregen een kijkje in de keuken van een zorgverzekeraar, een zorgvernieuwer en een zorgaanbieder. Zij vertelden welke rol zij voor zichzelf zien weggelegd in het opschalen van e-healthtoepassingen.
Society Impact bemande een drukbezochte tafel tijdens de discussieronde om uitleg te geven over de Health Impact Bond.

Verslag van de presentaties
Verslag van de tafeldiscussies