Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit wordt stevig onderschat. Dat blijkt uit de jaarlijkse Kansenmonitor van Kansfonds. De helft van de Nederlanders weet niet dat ook in Nederland veel kinderen opgroeien in gezinnen waar armoede heerst. Bijna een kwart van de 1200 respondenten schatte het armoedeprobleem zelf twee keer te laag in.

Ook het totaal aantal mensen in Nederland dat in armoede leeft, wordt te laag ingeschat. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen denkt dat hooguit 600.000 Nederlanders in armoede leven. In werkelijkheid zijn dit er ruim 800.000. Bijna de helft van de respondenten gaf aan iemand in armoede te kennen. Wanneer mensen iemand in hun omgeving hebben die arm is, schatten zij beter in hoeveel mensen in Nederland in armoede leven.

Henriëtte Hulsebosch, directeur van Kansfonds, is verbaasd over de cijfers: “de laatste jaren komt er gelukkig steeds meer aandacht voor armoede in Nederland. We hadden daarom eigenlijk verwacht dat meer mensen zouden weten hoe groot het armoedeprobleem daadwerkelijk is. Kinderen hebben last van het taboe dat op arm zijn rust. Elke taboedoorbreking begint met bewustwording. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen weten hoe groot dit probleem is”.

Een belangrijke groep om te helpen

Hoewel Nederlanders het probleem van kinderarmoede onderschatten, vinden zij het wel heel belangrijk dat kinderen in armoede worden geholpen. Tijdens het onderzoek kregen de respondenten een lijst van acht kwetsbare groepen voorgelegd, waarbij zij moesten aangeven welke groep het meest belangrijk is om te helpen. Meer dan zeven op de tien respondenten wees daarbij kinderen in armoede aan.

“Het is goed om te zien dat mensen begrijpen dat deze kinderen en hun ouders extra aandacht verdienen. Kansfonds is een paar jaar geleden met een speciaal programma rondom opgroeien in armoede gestart, om een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problematiek,” vertelt Hulsebosch. “Als fonds kunnen we de oorsprong van de financiële problemen niet wegnemen, zoals gebrek aan werk, een opgebouwde schuld en slechte huisvesting. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin helpen vergroten. Dat biedt tegenwicht aan de negatieve gevolgen van leven in armoede. De kinderen en gezinnen krijgen weer meer grip op hun bestaan.”

Leer hier meer over de versneller Opgroeien in armoede

De Kansenmonitor

De Kansenmonitor is een jaarlijks terugkerend onderzoek waarin Kansfonds kwetsbaarheid in Nederland onder de loep neemt. En onderzoekt hoe Nederlanders tegen hun eigen rol daarin aankijken.

Lees hier meer over de uitkomsten van de Kansenmonitor 2017 rond het armoedeprobleem in Nederland.

Bron: Kansfonds.nl, 3 augustus 2017