EEN HEALTH IMPACT BOND MAAKT IEDEREEN BETER

Welkomstwoord door Sadik Harchaoui (Society Impact) en Frido Kraanen (PGGM)

Een Health Impact Bond (HIB) is een financieel instrument om preventie en innovatie in de gezondheidszorg te financieren. De ontwikkeling van HIB’s is in een pril stadium. Veel zaken moeten nog verder uitgedacht worden. Desondanks is er nu ook vooral durf en creativiteit nodig om het gewoon te doen. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het eerste nationaal congres over Health Impact Bonds, georganiseerd door Society Impact en PGGM. 

Ze waren er allemaal, de partijen die belangrijk zijn voor een Health Impact Bond: banken, pensioenverzekeraars en andere investeerders, vermogensfondsen en particuliere filantropen, zorgverzekeraars als CZ en Zilveren Kruis, de overheid en natuurlijk niet te vergeten: de zorgondernemers. Met gevoel voor understatement opende Sadik Harchaoui, chef de mission van Society Impact, het congres in de bomvolle Pakhuis de Zwijger. ‘We zien dat er interesse is, dit is een mooi startpunt voor een gedeelde ambitie van alle stakeholders.’  Mede organisator Frido Kraanen van PGGM riep de aanwezigen bij de opening op “in actie te komen”. Een korte impressie van de dag ziet u hier.

Wat is een HIB?

Een HIB is een prestatiecontract op basis waarvan innovaties in de zorg en effectieve interventies gerealiseerd kunnen worden. Een private investeerder financiert een interventie die gezondheidswinst en kostenbesparingen beoogt. De investering wordt achteraf met rendement terugbetaald uit behaalde kostenbesparingen binnen het zorgsysteem. Worden de prestaties niet behaald, dan is er ook geen uitbetaling. Publieke middelen worden bij een HIB dus alleen ingezet voor interventies die daadwerkelijk doelmatig en kosteneffectief zijn.

HIB filmpjeEen HIB lost een aantal belangrijke knelpunten op in de zorg. Ondermeer de schottenproblematiek (ook wel wrong pocket genoemd), waarbij investeringen in het ene domein leiden tot baten in een ander domein. Een HIB vermijdt onder meer dit type ‘fouten’ in het systeem.
Een korte uitleg vind je in dit filmpje. Wil je meer weten? Download dan onze HIB-publicatie (2016). Of neem contact op met Society Impact.

 

Op gezond gewicht in Amsterdam  

Eric van der Burg, wethouder Amsterdam

Eric van der Burg, wethouder Amsterdam

Eerste spreker Eric van der Burg, wethouder zorg in Amsterdam, is warm pleitbezorger van een HIB. ‘Een Health Impact Bond is goed voor iedereen’, aldus de liberale wethouder. ‘Financierders krijgen financiële en maatschappelijke impact op hun investering, de overheid ziet de zorgconsumptie dalen en de patiënt wordt eerder geholpen.’ Als voorbeeld geeft hij de obesitas-aanpak die de gemeente Amsterdam samen met Zilveren Kruis heeft opgezet. Zilveren Kruis stelt hierbij voor een periode van 3 jaar geld beschikbaar voor de zorgcoördinatie. De gemeente Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid: ze pakt schoolpleinen aan zodat kinderen buiten kunnen spelen, ze geeft ouders voorlichting over gezond eten, bewegen en overgewicht.  Van der Burg: ‘Zilveren Kruis investeert nu in 9300 kinderen in Amsterdam met obesitas, waarvan een kwart met de morbide vorm, zodat er op termijn minder zorgkosten zijn. Onder die kinderen zullen minder ziektes voorkomen en ze zullen een betere startpositie hebben in de samenleving.’

Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg, Ministerie VWS

Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg, Ministerie VWS

HIBs zijn voor VWS waardevol

Ook het ministerie van VWS is voorstander van een HIB. ‘Health Impact Bonds zijn voor ons om drie redenen heel waardevol: ze dragen bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg én de beheersing van de zorgkosten én de samenleving die we willen’, aldus Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg, die op het allerlaatste moment staatssecretaris Van Rijn verving.

Tegelijkertijd ziet het ministerie nog een aantal uitdagingen bij het maken van de eerste HIB in Nederland.  Zo is het bijvoorbeeld niet altijd makkelijk het verband tussen investeringen en besparingen aan te tonen, en aan te geven in welk domein specifiek die besparingen vallen. Ook moeten eventuele belemmeringen op wet- en regelgeving worden weggenomen, hoewel binnen het huidige systeem al heel veel kan.

De hele speech van de staatssecretaris kunt u hier nalezen.

Health Impact Bonds 27

Else Bos, CEO PGGM

Partners en lef gevraagd

PGGM CEO Else Bos beaamde de door VWS gesignaleerde drempels, gaf aan dat de pensioenverzekeraar wil meedenken aan oplossingen en voegde daar in een adem aan toe wat ze dan nodig heeft: ‘We hebben partners nodig, en wil en moed, ondernemerschap ook en uithoudingsvermogen.’


Blijf in gesprek

Health Impact Bonds 25

Mila Lukic, Bridges Ventures

Het buitenlands geluid tijdens het congres kwam van Mila Lukic. Zij is bij de Engelse impactinvesteerder Bridges Ventures verantwoordelijk voor Ways to Wellness, een programma van 7 jaar om 11.000 inwoners van Newcastle via social pre-scribing gezonder te laten leven. In totaal investeert Bridges Ventures 1,65 miljoen pond.
Volgens Mila Lukic is het fonds na een jaar ‘on target’. Haar adviezen: Zorg dat alle stakeholders samen achter het programma staan, dat maakt het krachtig; praat over de stappen die je neemt; leer van verschillende obstakels en hoe die overwonnen zijn. De belangrijkste les tot nu toe: Blijf met elkaar in gesprek.

De presentatie van Mila Lukic vindt u hier: SIBs in Health_Bridges Ventures.

Workshop 'Impactmeting Gezondheid' [EY, Society impact]HIB-Lab

Tijdens het HIB-congres introduceerden Frido Kraanen en Sadik Harchaoui het HIB Lab. Dat is een werkplaats om samen met verschillende stakeholders onderzoek te doen naar vragen die er leven rondom HIBs. De werkplaats is nu nog ‘under construction’. Naar aanleiding van de uitkomsten van de conferentie bepalen de initiatiefnemers van het Lab, hoe deze verder in te richten en welk onderwerp zij als eerste bij de kop pakken. Houd onze website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Impactfinanciering in de zorg

 


Compilatie film

Wilt u weten wat onze gasten deze dag te vertellen hadden over Health Impact Bonds?

Bekijkt u dan deze compilatiefilm.Presentaties en workshops

Tijdens het nationaal congres Health Impact Bonds werden diverse worskhops gegeven door de partners van het event. De beschikbare presentaties deze dag, kunt u hier downloaden.

Workshop "Valpreventie bij ouderen"

Workshop “Valpreventie bij ouderen”

Workshop "Een effectieve aanpak van eetstoornissen"

Workshop “Een effectieve aanpak van eetstoornissen”

Workshop "Financiering van gezondheidswinst"

Workshop “Financiering van gezondheidswinst”

Workshop "Een preventieve aanpak van overgewicht en obesitas"

Workshop “Een preventieve aanpak van overgewicht en obesitas”

Workshop "Impactmeting gezondheid"

Workshop “Impactmeting gezondheid”

Workshop "Financiering van Preventie"

Workshop “Financiering van Preventie”

Plenaire afsluiting met inleiders en moderators

Plenaire afsluiting met inleiders en moderators

Een vol Pakhuis

Een vol Pakhuis