Op 15 februari 2016 organiseren Society Impact en PGGM in samenwerking met diverse partners het nationaal congres Health Impact Bonds, in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

nationaal congres Health Impact Bonds

Oplossingen die gezondheid bevorderen zijn niet altijd duurder. Integendeel, vaak besparen we dan geld uit! Dat herkennen we uit onze professionele kennis, maar misschien ook uit onze persoonlijke ervaringen. Het biedt kansen voor vraagstukken waar onze samenleving nu mee worstelt, en die in de toekomst nog groter zullen zijn, zoals dementie of ondersteuning van kwetsbare mensen thuis.

Hoe logisch onze antwoorden op deze vragen soms ook lijken, toch zijn ze er nog niet. Soms zit ‘het systeem’ in de weg, soms vormen wij zelf het grootste obstakel. Hoe organiseren we gedeelde belangen, hoe bekostigen we deze en hoe werken we samen? Hoe gaan we om met de bekostiging als het onduidelijk is wie eigenlijk zou moeten betalen en waar de besparingen van interventies in de zorg terechtkomen?

Om tot oplossingen te komen voor deze complexe vraagstukken moeten we met zijn allen de handen ineen slaan. Een kansrijk initiatief is de Health Impact Bond (HIB). Een HIB is een innovatief financieringsinstrument dat kan leiden tot én sociale zorginnovatie én kostenbesparing in het publieke zorgdomein.

Bij een HIB leveren zorgverleners een prestatie die mogelijk is gemaakt door private investeringen. Wanneer de afgesproken resultaten zijn behaald, betaalt de opdrachtgever de investeerder terug, plus een rendement uit de gerealiseerde besparingen. Op deze manier wordt de kwaliteit van de zorg verbeterd, blijven de kosten onder controle en worden uitvoerders niet voor hun inspanning, maar voor werkelijke resultaten beloond. Hiermee doorbreken partijen de patstelling.

Op maandag 15 februari 2016 brengen we de ontwikkeling, implementatie en opschaling van de HIBs een stapje verder op weg naar succes. Society Impact en PGGM organiseren, in samenwerking met de Rabobank, ABN AMRO, ZonMw, EY, CZ, ZilverenKruis Achmea, Gemeente Amsterdam en het Ministerie van VWS het nationaal congres Health Impact Bonds. Staatssecretaris Martin van Rijn, Wethouder Eric van der Burg, CEO van PGGM Else Bos en Mila Lukic van Bridges Ventures leveren een bijdrage.

Het is een denk- en doe conferentie, hier geldt “van thought leader naar action hero!” Om die reden zullen verschillende workshops worden georganiseerd om thema’s uit te diepen en concretiseren.

We zien u graag!

Society Impact en PGGM

common-button-blue-md

 

 

Locatie 
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179, Amsterdam

Datum
15 februari 2016
13.15-17.15 uur