Stichting Motorcycle Support Nederland dingt mee naar de publieksprijs van de NRC Charity Awards.

Sinds 2010 begeleidt Motorcycle Support Nederland mensen succesvol naar arbeid en/of regulier onderwijs en zinvolle dagbesteding. Het middel is de motor, het doel is meedoen in de maatschappij. De mensen die zij begeleiden dreigen buiten de samenleving te vallen vanwege verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, zijn met justitie in aanmerking geweest of kunnen om andere redenen niet voldoende deelnemen in onze maatschappij.

Naar schatting zijn er 500.000 mensen die niet werken, dus zijn er 500.000 mensen die niet meedraaien in onze maatschappij terwijl zij heel graag willen en ook kunnen werken. In deze 500.000 mensen zit een enorm arbeidspotentieel. (Lageloon) arbeid kan door deze mensen worden uitgevoerd, klussen die blijven liggen kunnen worden gedaan. Werk blijft niet meer liggen en werk hoeft niet meer (over de grenzen) uitbesteedt te worden, wat geld oplevert voor de ondernemer, de overheid en de mensen zelf. Het is een simpele optelsom: win + win + win = Iedereen wint!

Aan de kant staan betekend een valse start, vooral voor jongeren. De teamleden van MSN ondersteunen deze jongeren om hun leven weer op de rails te krijgen, door het zorgen voor elementaire omgangsvormen en structuur, zorgen voor verbinding en het toeleiden en meedoen in onze samenleving. Inmiddels zijn er 40 trajecten (85%) naar opleiding en/of betaalde arbeid succesvol afgerond. Deze trend zetten zij dan ook graag voort.

MSN heeft onlangs een handboek uitgebracht met de methodiek die zij hanteren, en dingt nu mee naar de publieksprijs van de NRC Charity Awards. Om deze te winnen hebben ze jouw stem nodig!