In Nederland wonen ongeveer 300.000 alleenstaande ouderen met een beperking zelfstandig thuis. Deze mensen zijn afhankelijk van maatwerkvervoer voor hun mobiliteit buitenshuis. Enkele bestaande vervoersmogelijkheden zoals regiovervoer en ziekenvervoer sluiten aan op sommige behoeften van deze ouderen, zij het niet optimaal. Ondanks de bestaande vervoersmogelijkheden worden deze ouderen beperkt in hun mobiliteit, met name waar het gaat om korte afstanden naar voorzieningen binnen de wijk of het dorp. De afname van deelname aan het sociale verkeer, vereenzaming, depressie en sociaal isolement liggen op de loer. Een verdere beperking van fysieke activiteit brengt risico’s voor zowel mentale als fysieke gezondheid met zich mee.

Het is tijd om naar oplossingen te kijken vanuit de vraag van gebruikers, en niet enkel vanuit het aanbod. Op maat en passend bij de behoefte van de ouderen, zodat zij de regie over hun eigen vervoersvraag terug krijgen. Er zijn talloze bestaande innovatieve initiatieven (o.a. sociale en technologische) van publieke en private partijen, maar vaak worden deze initiatieven nog niet optimaal benut. Bijvoorbeeld doordat zij onbekend zijn bij de doelgroep, er juridische of financieringsobstakels zijn, of omdat ze nog niet zijn opgeschaald.

Society Impact draagt bij aan het verbeteren van de vervoersmogelijkheden van ouderen met een beperking. De lessen die worden getrokken uit de verkenning van verschillende pilots worden vertaald naar een handboek om concreet aan de slag te kunnen met de verbetering van de mobiliteit van deze ouderen in hun leefomgeving. Het project en het gelijknamige handboek ‘Mobiel in je buurt’ komen tot stand door een samenwerking tussen Society Impact en het FNO programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’.