In het kader van het project Mobiel in je Buurt – een project van FNO en Society Impact – organiseerde Society Impact op 16 april een bijeenkomst over ouderenvervoer. Ouderen ervaren vaak problemen met de bestaande vervoersmogelijkheden. Zo is het niet punctueel genoeg waardoor er niet op gerekend kan worden voor afspraken bij bijvoorbeeld een dokter. Daarnaast moeten ouderen vaak lang wachten om weer opgehaald te worden, wat door gezondheidsproblemen groot ongemak kan verzorgen. Diensten die wel punctueel zijn, zoals de taxi, zijn vaak weer te duur. Deze – en andere – factoren resulteren er in dat ouderen de deur alleen nog uit gaan als het echt nodig is.

Voor het project Mobiel in je Buurt verkent Society Impact initiatieven die op innovatieve wijze de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Verschillende van hen kwamen aan het woord tijdens de bijeenkomst, waaronder Rini Wijers, de oprichter van de Dorpsauto Boerdonk. Rini is begonnen met de Dorpsauto omdat het de ouderen van Boerdonk – en overigens ook veel andere bewoners – ontbrak aan passend vervoer voor de kortere afstanden. De Dorpsauto is een kleinschalige vervoersdienst waar dorpsbewoners door te bellen een ritje bij kunnen reserveren. Deze worden uitgevoerd door vrijwilligers – voornamelijk gepensioneerden – die de klanten dan op afgesproken tijd thuis komen ophalen. Ook de langere ritten zijn belangrijk meent Rini Wijers: ‘De ouderen en jongeren zijn afhankelijk van vervoer naar de andere dorpen om naar het ziekenhuis, de dokter of naar school te gaan.’ De verbinding met de omringende gemeentes waar veel voorzieningen zijn gevestigd, was vanuit het huidige aanbod erg slecht. De dorpsauto biedt een uitkomst voor zowel de korte afstanden als de langere ritten.

Een initiatiefnemer die de mobiliteitsproblematiek anders aanvliegt is Karin Hersbach. Zij presenteerde op de bijeenkomst de Argos mobiel, een elektrische vervoersdienst die inmiddels in meervoud door Schiedam en Vlaardingen rijdt en zowel geplande ritten uitvoert als op straat aan te houden is. Ze richten zich daarbij alleen op korte ritjes binnen de eigen gemeente, als aanvulling op bestaande vervoersinitiatieven. De Argos mobiel valt onder de Argos Zorggroep. Argos zorggroep heeft – net als andere zorginstellingen – de verantwoordelijkheid voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Karin zag van dichtbij hoe inefficiënt en duur dit vervoer voor Argos was. Geld waar ook andere waardevolle dingen mee gedaan kunnen worden. De Argos mobiel was de uitkomst voor dit probleem. Argos Zorggroep kan nu op basis van de vraag op het moment het vervoer inplannen en betaalt nu dus alleen voor het vervoer dat zij ook echt afnemen. Daarnaast komt de Argos Mobiel op tijd en zijn klanten erg tevreden. Maar dat is voor Karin Hersbach niet het enige: ‘We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar alle ouderen die nog thuis wonen en ook langer thuis zullen blijven wonen.’ zegt Karin. De Argos mobiel maakt het voor deze ouderen mogelijk makkelijker de deur uit te gaan op een veilige en vertrouwde manier.

Uit deze presentaties – en de anderen aanwezige initiatieven – bleek wederom dat het reguliere vervoersaanbod voor veel ouderen te wensen over laat en dat er ruimte is voor innovatieve interventies om dit anders in te richten. Het project Mobiel in je Buurt is nog in volle gang en de eerste veelbelovende initiatieven starten binnenkort met een pilot. We kijken uit naar de eerste resultaten.