Het loont om te investeren in onderzoek naar verbeteringen in de geestelijke gezondheidszorg. Het in praktijk brengen van de onderzoeksresultaten kan niet alleen leiden tot verbetering van de zorg aan patiënten, maar ook tot een afname van zorgkosten of een toename van arbeidsproductiviteit.

De toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg kunnen geschatte baten opleveren tot ruim 2,4 miljard euro, zo berekende het Centrum voor Economische Evaluatie van het Trimbos-instituut bij 5 studies in opdracht van ZonMw.

ZonMw investeerde in de periode 2010-2015 €39 miljoen in 158 GGz-studies. Dat maakt nieuwsgierig of deze investering, naast verbeteringen in de patiëntenzorg, ook in economisch opzicht rendeert. Daarom heeft het Centrum voor Economische Evaluatie (CEE) van het Trimbos-instituut in opdracht van ZonMw de economische effecten (kosten en baten) van interventies in de GGz in kaart gebracht.

Bepalen rendement

Het CEE heeft een budget impact analyse (BIA) uitgevoerd om de economische effecten in kaart te brengen die ontstaan bij de implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk.

Die baten kunnen ontstaan als de interventies in de praktijk leiden tot een afname van zorgkosten of een toename van arbeidsproductiviteit. De intrinsieke waarden van onderzoek (kennis) en zorg (gezondheid) zijn buiten beschouwing gelaten in deze economische investeringsanalyse.

Geschatte baten

Bij vijf studies kon berekend worden in welke mate zij baten kunnen opleveren als de uitkomsten worden toegepast in de GGz. De geschatte maatschappelijke baten tellen op tot 2,4 miljard euro, waarvan bijna 1 miljard door potentiële besparingen in de zorg en 1,4 miljard euro door toegenomen arbeidsproductiviteit. Daarmee wordt de investering in zorgonderzoek ruimschoots terugverdiend.

Lees hier het rapport Rendeert zorgonderzoek in de GGz?