“De rode draad, dat zijn de mensen zelf. Een beperking of problematiek maakt mensen niet tot wie ze zijn. We zetten mensen in hun kracht op een innoverende manier op het snijvlak overheid, zorg, onderwijs, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. Wij zijn Motorcycle Support Nederland.”

Society Impact en Motorcycle Support Nederland organiseren een bijzondere en interactieve werksessie bij Motorcycle Support Nederland ter gelegenheid van het verschijnen van het handboek ‘MSN – Handboek voor het opzetten van een motorwerkplaats’. Tijdens deze sessie gaan we graag met de zaal en genodigden in gesprek over maatschappelijke impact en ondernemerschap in het veranderende publieke domein.

Motorcycle Support Nederland (MSN) begeleidt sinds 2010 succesvol mensen naar zinvolle tijdsbesteding, arbeid en/of regulier onderwijs. Deze mensen dreigen buiten de samenleving te vallen vanwege een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking, of mensen die met justitie in aanraking zijn geweest die uit (dreigen) te vallen uit het onderwijs of om andere redenen niet voldoende kunnen deelnemen aan onze samenleving. En juist voor jongeren betekent aan de kant staan een valse start, die hen heel hun leven parten kan spelen. Motorcycle Support Nederland ondersteunt deze mensen om hun leven weer op de rails te krijgen, door het zorgen voor elementaire omgangsvormen en structuur, zorgen voor verbinding en het toeleiden naar meedoen in onze samenleving. Inmiddels bijna 40 trajecten naar opleiding en/of betaald werk succesvol afgerond.

Motorcycle Support Nederland doet dit samen met een omvangrijk netwerk van overheden, fondsen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, arbeid en onderwijs. Een dynamisch veld, waarin op dit moment grote veranderingen gaande zijn.

Deze bijeenkomst is alleen op uitnodiging bij te wonen, maar wij staan natuurlijk open voor suggesties. Denkt u dat u een interessante bijdrage zou kunnen leveren aan de interactieve werksessie, neemt u dan contact op via info@societyimpact.nl