Drie jaar Schuldenlab070: een verdubbeling van het aantal partners, de start van 11 grensverleggende projecten en de totstandkoming van de onafhankelijke stichting SchuldenlabNL.
Prachtige resultaten, maar nog niet genoeg.

Er zijn nog mensen voor wie een schuldenzorgenvrije toekomst ver weg is. Bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen en mensen in de maatschappelijke opvang die op allerlei leefgebieden met problemen kampen. Voor hen zijn systemische doorbraken noodzakelijk.

Helaas is het aantal dak- en thuislozen in de afgelopen jaren weer sterk gestegen en zijn er knelpunten in de instroom, doorstroom en uitstroom uit de dure maatschappelijke opvang. Mensen blijven langer dan nodig in de opvang door onder meer problematische schulden, maar vooral door het gebrek aan (zelfstandige) woningen.

Daarom draait onze inspiratiesessie dit jaar om dak- en thuislozen. Samen gaan we, publieke en private partijen, op zoek naar doorbraken op het gebied van huisvesting voor dak- en thuislozen. Zodat zij een betere kwaliteit van leven krijgen en maatschappelijke kosten worden verminderd.

We gaan niet alleen met elkáár praten, maar ook met ervaringsdeskundigen. Zij nemen ons mee in hun soms tragische, maar altijd inspirerende persoonlijke verhalen. Precies wat we nodig hebben om te komen tot innovatieve samenwerking en een impact gedreven aanpak.