Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdagochtend 14 november de lancering van het SchuldenlabNL bijgewoond. SchuldenlabNL is hét landelijke platform waar publieke en private partners samenwerken aan het opschalen van reeds beproefde en effectieve projecten op het terrein van problematische schulden. SchuldenlabNL is een initiatief van stichting Society Impact, maar is een onafhankelijke stichting onder voorzitterschap van Gerrit Zalm.

De kersverse voorzitter begon zijn toespraak met een voor hem kenmerkende kwinkslag:  “Ik zit weer in de schulden…” “Ditmaal betreft het geen staatsschuld of bancaire schulden, maar gaat het om problematische schulden van te veel mensen in Nederland. Mensen die dagelijks zorgen hebben om hun inkomsten en uitgaven in balans te krijgen”. Ten overstaande van Hare Majesteit Koningin Máxima, Staatssecretaris Tamara van Ark, wethouders en CEO’s van partners van het SchuldenlabNL en vele andere belangstellenden, vroeg de heer Zalm aandacht voor maatschappelijke opvang. Het aantal daklozen is inmiddels weer gestegen tot 30.000 mensen en ook bij deze doelgroep zijn schulden prominent aanwezig.

In ons land wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe projecten op het terrein van vroegsignalering, preventie en curatie van schulden. Dat is goed nieuws. Politiek, overheden, uitvoeringsorganisaties, het bedrijfsleven, fondsen en maatschappelijke organisaties delen gelukkig de urgentie om de negatieve spiraal van schulden en armoede te doorbreken door een slimmere en effectievere aanpak. Tegelijkertijd wordt het wiel echter te vaak opnieuw uitgevonden, proberen partijen ieder afzonderlijk tot afspraken te komen die beter gemeenschappelijk gemaakt kunnen worden. Dit is tijdrovend en kostbaar. Er wordt onnodig dubbel werk gedaan. Om meer rendement te halen uit reeds geïnvesteerde publieke en private middelen, gaan publieke en private partijen samenwerken om succesvolle lokale initiatieven op te schalen. Ook staatssecretaris benadrukte in haar toespraak het belang van samenwerking: “We hoeven niet telkens het wiel uit te vinden. We moeten van elkaar leren”.

Het SchuldenlabNL is van start gegaan op 14 november met de volgende founding partners:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Binnenlandse Zaken, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Society Impact, Nederlandse Vereniging van Banken, ING, Rabobank, De Volksbank, SVB, BNG Bank, Achmea, CZ, PostNL, VNG, Gemeente Den Haag, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Almelo, NVVK, CAK, EY, Alles is Gezondheid, IPW en Rebel.

De kring van partners zal zich in de komende tijd uitbreiden evenals de projecten waaraan gewerkt gaat worden. Houdt u de website van het SchuldenlabNL in de gaten voor meer informatie of neem contact op met het SchuldenlabNL via info@schuldenlab.nl