De Health Impact Bond (HIB) Sociaal Hospitaal heeft de Makethemove-award 2017 gewonnen! Deze HIB is ontwikkeld in het Schuldenlab070, middels een innovatieve samenwerking tussen zorgverzekeraar CZ, gemeente Den Haag, impact ondernemer Sociaal Hospitaal en intermediair Society Impact. Sociaal Hospitaal helpt Haagse gezinnen met hun problematische schuldsituatie.
Alles is gezondheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, reikt deze prijs elk jaar uit aan een organisatie die een stap extra zet voor een gezonder en vitaler Nederland. Het thema van dit jaar was het versterken van een maatschappelijk initiatief.

Wat doet Sociaal Hospitaal?
Het oplossen van schulden heeft bewezen impact op de gezondheid en de zorgconsumptie van mensen. Het project Sociaal Hospitaal helpt daarom gezinnen met een problematische schuldsituatie. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het oplossen van dit meest dominante probleem een positief effect heeft op alle andere problemen die er zijn, zoals de gezondheid. Dit leidt tot een afname in de zorgkosten per gezin.

Unieke financieringsvorm: Health Impact Bond
Om de financiering van deze aanpak mogelijk te maken, is gekozen voor een specifiek prestatiecontract: Health Impact Bond (HIB). Zorgverzekeraar CZ financiert de interventie. Als de vooraf vastgestelde resultaten worden behaald, betaalt de gemeente Den Haag CZ terug vanuit de gerealiseerde besparingen. Deze besparingen zijn aanmerkelijk hoger dan de investering.

Een project van Schuldenlab070
Sociaal Hospitaal is ontstaan door een bijzondere en innovatieve samenwerking vanuit het Schuldenlab070. In het Schuldenlab070 werken bijna 20 publieke en private partijen, waaronder de gemeente Den Haag, gezamenlijk aan nieuwe oplossingen en innovatieve aanpakken op het gebied van schulden en armoede in Den Haag. De partners binnen het Schuldenlab070 hebben nauw samengewerkt om Sociaal Hospitaal te ontwikkelen en te realiseren. Society Impact was hierbij procesbegeleider, intermediair en matchmaker. ING en PGGM hebben zich bereid verklaard om bij succes de verdere opschaling van Sociaal Hospitaal te financieren.

Meer informatie over het Schuldenlab070 en Sociaal Hospitaal: www.schuldenlab070.nl.
Meer informatie over Alles is Gezondheid en de Makethemove-award: www.allesisgezondheid.nl